Odliczenia w przypadku straty podatkowej

Opublikowano: 2 września 2019 img012

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia swojej firmy nie osiąga zysków, tylko wykazuje stratę, czyli suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów. Warto więc wiedzieć, co można zrobić w przypadku takiej sytuacji albo czy stratę z lat ubiegłych można odliczać w kolejnych latach, gdy podatnik osiąga już zyski.

Informacje ogólne

Maksymalny możliwy odpis dla strat pochodzących za rok 2018 oraz wcześniejszych wynosi 50%. W przypadku pojawienia się kontroli podatkowej ze strony urzędu skarbowego powinieneś posiadać – jako dowód – druki PIT, w których wykazana jest strata za lata poprzednie. Warto pamiętać również o tym, że straty podatkowe mogą być odliczane w najbliższych latach, która następują po sobie kolejna w okresie pięciu lat podatkowych. Podczas składania deklaracji musisz pamiętać również o załączniku – PIT-O. Dotyczy to rozliczenia na druku PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Kwestia ryczałtu i straty podatkowej

Podatnicy, którzy rozliczają ryczałt PIT-28 nie wykazują straty podatkowej, gdyż płacą oni podatek od przychodu bez stosowania kosztów podatkowych. Mogą oni jednak odliczyć stratę, którą uzyskali wcześniej, czyli zanim zmienili formę opodatkowania. W ich przypadku obniża się przychód. Gdy podatnik rozliczający ryczałt korzysta z ulg, musi najpierw obliczyć stratę a dopiero później ulgi. Należy mieć również na uwadze, że nieodliczone ulgi nie przechodzą na kolejne lata, w związku z tym jeśli strata znacznie obniżą przychód do opodatkowania ulgi mogą przepaść. Warto pamiętać również o tym, że zasada rozliczania straty dotyczy tylko ryczałtowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie można odliczać straty z najmu na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorstwo otrzymane w spadku

Dochód przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku osiągnięty w roku podatkowym może być obniżony o poniesioną stratę, która nie została odliczona przez zmarłego przedsiębiorcę. Dzięki temu zarządca sukcesyjny może korzystać ze straty, którą wykazała zmarła osoba. Okres w którym można rozliczyć taką stratę jest zależny od tego, jak dawno została ona wykazana w deklaracji PIT.

W jakim czasie można rozliczyć stratę podatkową?

Czas, w którym można rozliczyć stratę podatkową uzależniony jest od jej wysokości. W przypadku, gdy strata wynosi do 5 milionów złotych można ją rozliczyć jednorazowo w ciągu jednego roku. Natomiast w przypadku, gdy strata jest wyższa niż 5 milionów złotych, okres jej rozliczenia wynosi 3 lata w pierwszym roku rozlicza się 5 milionów złotych, w drugim 50% nadwyżki i w trzecim kolejne 50% nadwyżki. W przypadku gdy stratę wykazano w 2018 roku bądź wcześniej, rozliczenia można dokonać maksymalnie po 50% rocznie, niezależnie od wysokości kwoty. W związku z tym całą stratę można rozliczyć najszybciej w ciągu 2 lat podatkowych. Rozliczenie straty podatkowej można rozpocząć w każdym z 5 lat, które następują po roku podatkowym, w którym ją wykazano. Im później podatnik zacznie rozliczanie straty podatkowej, tym większa szansa, że cała strata nie zostanie przez niego wykorzystana.[1]

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-rozliczac-pit-na-dzialalnosci/jak-uwzglednic-strate-przy-obliczaniu-podatku, dostęp: 28.08.2019r.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY