Jak rozliczyć zasiłki z tytułu umowy o pracę?

W związku z możliwością otrzymania, obok normalnego wynagrodzenia, również przychodu z tytułu świadczeń zdrowotnych, w czasie wypełniania deklaracji podatkowej pojawia się jednak problem, z którym boryka się wielu podatników: gdzie wpisać i jako obliczyć ten przychód w formularzu PIT-37?

Co zrobić w przypadku zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?

Pieniądze wypłacane za czas choroby podatnik otrzymuje z dwóch źródeł: od pracodawcy, wtedy jest to wynagrodzenie chorobowe należne z tytułu stosunku pracy i dlatego podlega rozliczeniu w formularzu PIT-37 albo z ZUS-u za pośrednictwem zakładu pracy, wtedy podatnik ma do czynienia z zasiłkiem chorobowym i należy go rozliczyć za pomocą druku PIT-36, PIT-36L lub też PIT-28.

W formularzu PIT-11, jaki podatnik otrzymuje od pracodawcy, nie zostały wskazane żadnego rodzaju wyróżnienia wskazujące, jakie kwoty przysługują podatnikowi w ramach wynagrodzenia chorobowego, a jakie z wynagrodzenia standardowego. Z tego powodu dochodzi to wielu pomyłek i nieścisłości.

Wyróżnienie to następuje dopiero w przypadku, kiedy podatnik otrzymuje PIT-40A, gdzie wskazane jest, jaka część otrzymanego przychodu pochodzi z zasiłku chorobowego.

Zarówno zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy jak i przez ZUS wpisuje się w rubrykę oznaczoną jako „Inne źródła przychodów”.

Jak rozliczyć zasiłek rehabilitacyjny?

Wielu podatników ma także problem związany z rozliczeniem zasiłku rehabilitacyjnego. Niezależnie od tego, kto wypłaca dane świadczenie, powinno się ono znaleźć w odpowiednich formularzach PIT-11 lub PIT-11A oraz w zeznaniu rocznym podatnika w rubryce „Inne źródła przychodu”.

W otrzymywanych drukach może zdarzyć się sytuacja, kiedy kwoty te podawane są w rubryce wraz z kwotą za wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie stanowi to błędu, który mógłby zmienić wartość kwoty podatku, mimo to jest niepoprawnym rozróżnieniem, tworzący wiele nieporozumień na innym etapie rozliczeń.

Jakie są inne źródła przychodów, o których mowa?

Ze względu na przepis brzmiący: Należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy oraz płatników o których mowa w art. 42e ust. 1 ustawy. Z tego powodu wiele zakładów pracy uwzględnia w formularzach PIT-11 kwotę pochodzącą zarówno ze stosunku pracy, jak i świadczenie wypłacane przez ZUS. Nawet jeżeli nie wpływa to na wysokość należnego podatku i zapłaconej zaliczki, to jest praktyką mylącą i zaleca się jej unikanie.

Z tego powodu wielu podatników przepisuje to, co zostało podane w druku otrzymanym pod koniec lutego, kiedy powinni wpisać kwoty obu świadczeń jako pochodzące z inne źródła przychodu. Do takich zalicza się:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka OFE,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu i wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty i stypendia, dotacje, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia.
Poprzedni
Powrót
Następny
Zobacz najnowsze poradniki:
POPULARNE NEWSY
 • PIT-39 i załącznik PIT/ZG

  Opublikowano:20 lipca 2017

  W przypadku PIT-39 załącznik PIT/ZG służy do rozliczania przychodów uzyskiwanych ze źródeł położonych poza granicami […]

 • Sprzedajemy nieruchomość czyli PIT-39

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Przychodzi taki moment w życiu niemal każdego podatnika, kiedy zakupione wiele lat wcześniej mieszkanie, dom […]

 • Zmiany w drukach PIT 2016

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Od nowego roku będziemy posługiwali się nowymi formularzami, przy okazji rozliczania swoich podatków dochodowych. 1 […]

 • PIT-28 i ulga abolicyjna

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Ulga abolicyjna (zwana także „ulgą na powrót”) przysługuje tym z podatników, którzy pracowali na terenie […]

 • W 2015 roku zwiększy się ulga na trzecie i każde kolejne dziecko

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Większe ulgi na trzecie dziecko i kolejne Staramy się na bieżąco informować podatnika o zmianach, jakie