Pomoc w korzystaniu z programu do PIT

Czy konieczne jest pobranie programu do wypełnienia deklaracji podatkowej?

Dzięki udostępnieniu pit-y w wersji on-line, możliwe jest wypełnienie deklaracji bez potrzeby instalowania programu na komputerze lub tablecie. Zaleca się jednak jej wykonanie, ponieważ pozwala to na oszczędność czasu i zapewnia możliwość łatwiejszego dotarcia do wcześniej wypełnionego formularza.

Na jakiej licencji działa program pit-y?

Cała treść licencji dostępna jest do wglądu w samej aplikacji bądź na dedykowanej stronie internetowej. Wskazują one obszary użytkowania podlegające regulacjom prawnym oraz warunki ich wykorzystania.

Czy potrzebny jest Internet, aby aplikacja działała?

W przypadku instalacji programu na komputerze lub tablecie, dostęp do Internetu nie jest konieczny. Jednak w przypadku składania elektronicznej deklaracji za pomocą systemu e-Deklaracje, dostęp ten jest wymagany. Podobnie w przypadku korzystania z technologii „chmury” oraz wypełniania deklaracji pity-y 2017 online.

Jak chronicie moje dane? Skąd mogę wiedzieć, co się z nimi dzieje?

W przypadku instalacji aplikacji na komputerze lub tablecie, dane zapisywane są tylko na nim. Nie są przesyłane online do żadnej bazy danych ani innego miejsce w formie kopii zapasowej. Użytkownik może dodatkowo zaszyfrować lub ustawić hasło dostępu do aplikacji.

Gdy deklaracja pit-y 2017 wypełniana jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dane przesyłane osobowe przesyłane są do serwera za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS (SSL 256 bit), który wykorzystywany jest przez banki przy elektronicznej bankowości.

Jeżeli wykorzystywana jest technologia „chmury”, pit-y 2017 zostają bezpośrednio zintegrowane z Dyskiem Google, który skutecznie dba o bezpieczeństwo danych swoich użytkowników.

W jaki sposób przenieść moje dane na inny komputer?

Domyślna procedura zapisu danych przebiega automatycznie. Podczas instalacji aplikacja wybiera katalog (Moje Dokumenty → e-file → pit-y), gdzie znajduje się plik o nazwie pit-y.sqlite. Wystarczy go skopiować i wgrać na komputer, na którym ma być kontynuowana praca nad deklaracją.

Należy jednak pamiętać, że przy stosowaniu szyfrowania bazy danych, użytkownik może zostać poproszony od wcześniej ustawione hasło.

Inną metodą jest eksportowanie danych ze jednego komputera i importowanie ich na inny.

Czy aplikacja pozwala mi przesłać deklarację podatkową za pośrednictwem internetu czy muszę ją dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Skarbowego?

Program pity-y 2017 w pełni współpracuje z systemem e-Deklaracji, który pozwala na przesłanie deklaracji za drogą elektroniczną.

Czy program pit-y musi być aktualizowany każdego roku?

Tak. Każdego roku deklaracje ulegają zmianom ze względu na bieżące rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Zmieniają się również wymagania formalne związane z przesyłaniem deklaracji za pomocą systemu e-Deklaracji.

Nie trzeba jednak ponownie wprowadzać do niego danych osobowych, jeżeli praca nad deklaracjami odbywa się na tym samym komputerze (na tym samym koncie użytkownika), jak minionego roku.

W jednym programie istnieje możliwość pracy nad kilkoma latami wstecz, w celu wykonania i złożenia niezbędnej korekty. Kreator podpowie, jak tego dokonać. Wszystkie informacje są w nim przejrzyście przedstawione. W razie problemów można skorzystać z Pomocy.

Na stronie znajdują się archiwalne wersje programu pit-y za minione lata, w tym za rok 2016, które można pobrać i dokonać w nim poprawek. Jeżeli program był zainstalowany na komputerze, wystarczy jedynie otworzyć wypełnioną wcześniej deklarację i dokonać odpowiednich zmian.

W jaki sposób mogę szybko zaktualizować program do bieżącej wersji?

Najnowsza wersja dostępna jest zawsze na stronie internetowej programu.

Jeżeli aplikacja była wcześniej instalowana na komputerze lub tablecie, przy uruchamianiu programu pojawi się informacja o udostępnieniu nowej wersji z pytaniem, czy program ma zostać zaktualizowany. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, rozpocznie on procedurę reinstalacji: ściągnie aktualną wersję, zamknie się i ponownie otworzy, rozpoczynając proces instalacji.

Dostępne są także wersje na inne systemy operacyjne niż Windows. Należy jedynie wybrać odpowiednią ikonę systemu.

W każdej chwili istnieje możliwość dokonania aktualizacji na żądanie użytkownika z poziomu samej aplikacji. Niezbędne informacje znajdują się w zakładce Pomoc → Serwis → Uruchom aktualizację programu. Sprawia to, że pojawia się kreator instalacji, którego zadaniem jest przeinstalowanie programu do najnowszej wersji.

Nie należy się jednak obawiać utraty danych. Zostaną one przechowane na komputerze, na którym je wprowadzono lub przeniesiono, aby kontynuować pracę.

Dlaczego moje dane osobowe nie znajdują się w nowej wersji programu?

W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy na komputerze nie istnieje więcej niż jedno konto użytkownika. Jeżeli tak, możliwe, że dane znajdują się na koncie inne użytkownika, z której wcześniej korzystano, aby wypełnić deklarację.

Można także ręcznie wyeksportować dane ze starej wersji programu pit-y, dzięki funkcji znajdującej się w menu Pliki → Eksportuj dane → Dane aktówki. Po wykonaniu tej operacji należy otworzyć nową wersję i importować dane za pomocą tej samej procedury: Pliki → Importuj dane → Wybierz plik.

Co zrobić, gdy mój komputer uległ zniszczeniu?

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, dane przechowywane są na osobistym komputerze, nie w wersji zapasowej dostępnej online. Ze względu na ten fakt nie istnieje możliwość ich odtworzenia, jeżeli wcześniej nie korzystano z programu pit-y 2017 za pośrednictwem strony internetowej bądź technologii „chmury”.

Aby mieć dostęp do danych osobowych na wielu urządzeniach, należy odpowiednio zmienić ustawienia w „chmurze” na Google Dysk. Można tego dokonać poprzez dostęp do menu Plik → Ustawienia → konto Google, następnie potwierdzić, żeby program pit-y mógł zapisywać kopię danych z bazy na koncie Google Dysk.

W każdym innym wypadku jedyną kopię deklaracji podatkowej posiada Urząd Skarbowy. Należy się do niego zgłosić z prośbą o udostępnienie dokumentu.

Jakie urządzenia obsługują program pit-y 2017?

Wersja instalacyjna programu pit-y 2017 jest dostępna dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows, Mac OSX oraz Linux. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w dziale Pomocy.

Jeżeli brak informacji, na jakim oprogramowaniu pracuje komputer, może skorzystać z uniwersalnej wersji on-line.

Czy mogę eksportować dane z programu pit-y 2017?

Istnieje taka możliwość. Można uzyskać do niej dostęp w menu Pliki → Eksportuj dane. W oknie dialogowym, które pojawi się po wykonaniu tej procedury, znajduje się lista elementów. Należy zaznaczyć te, które mają ulec eksportowaniu.

Można także eksportować dane do Google Dysku, wybierając odpowiednią opcję w menu.

Gdzie mogę się podzielić propozycjami odnośnie uprawienia działania programu pit-y?

Do tego celu przeznaczony jest specjalny formularz znajdujący się bezpośrednio w programie lub na dedykowanej mu stronie internetowej. Sugestie zgłoszone tą drogą są na bieżąco zapisywane i rozpatrywane.

Jeżeli występują jakiekolwiek problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji, powstaje automatycznie wygenerowana wiadomość niezwłocznie przekazywana twórcy programu, zawierająca niezbędne specyfikacje: określenie problemu, wersję programu oraz system operacyjny, na którym zainstalowana jest aplikacja. Znacząco usprawnia to reakcję ze strony twórcy.

Czy mogę eksportować dane z innego programu, czy muszę je wpisywać ręcznie?

Program pit-y 2017 pozwala na importowanie wcześniej wyeksportowanych danych w formacie XML zgodnym z formatem obsługiwanym przez e-Deklaracje. Możliwe jest także przygotowanie własnego pliku XML.

Dodatkowo istnieje możliwość pobrania danych z takich programów jak „Płatnik”, e-Deklaracje, Optima, IPS, fillUp oraz wcześniejszych wersji programu.

W celu zaimportowania danych do programu, należy wybrać z menu Plik → Importuj dane i wybrać miejsce, z którego mają one zostać pobrane.

Gdy odinstaluje program, usunięte zostaną również zapisane w nim dane?

Dzięki wbudowanemu w program kreatorowi automatycznego odinstalowywania, komputer może usunąć aplikację. Wprowadzone do niej dane pozostają jednak na dysku twardy – ma to pomóc w sytuacji przypadkowe odinstalowania programu.

Aby trwale usunąć dane z komputera należy usunąć folder, w którym się znajdują: Dokumenty/efile/pit-y.

Gdzie zapisywane są dane wprowadzone w programie pit-y 2017?

Przy wypełnianiu deklaracji pit-y 2017 wersji online, podatnik ma dostęp poprzez stronę internetową dedykowaną programowi: www.pit-y.pl.

Wypełniona deklaracja powinna znajdować się w zakładce „Moje formularze” – można w nim dowolnie edytować, zmieniać, drukować albo tworzyć korektę. Jeżeli po wejściu na powyższą stronę deklaracja nie będzie widoczna, można wczytać kopię zapasową wcześniej pobraną na komputer (znajduje się w folderze z Pobranych plików). Aby tego dokonać, należy wybrać Plik → Wczytaj kopię zapasową, następnie wybierając odpowiedni plik. Po tej operacji deklaracja powinna być widoczna w folderze „Moje formularze”.

W przypadku zainstalowanej na komputerze wersji programu, należy odszukać folder Moje dokumenty → efile → pit-y. Jeżeli użytkownik planuje pracować na innym komputerze lub koncie użytkownika, konieczne jest skopiowanie zawartości tego folderu i wklejenie do na drugim komputerze. W ten sposób można uzyskać dostęp do danych niezależnie od urządzenia, na jakim podatnik pracuje.

Do kogo zgłosić się w przypadku problem, którego rozwiązania nie znalazłem w Pomocy?

Jeżeli nie jest to związane z merytorycznym, podatkowym ani prawnym aspektem wypełniania deklaracji, Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 508-466-147 oraz za pośrednictwem drogi e-mailu: kontakt@pit-y.pl. Służy pomocą w przypadku porad odnoszących się do funkcjonowania i obsługi programu.

Możliwe jest także zgłoszenie problemu lub pytania poprzez dostępny na stronie formularz kontaktowy.

Błąd instalacji: „Aktualna wersja systemu Windows nie jest obsługiwana przez nasz program”

W takim wypadku najlepiej zainstalować niepodpisaną wersję programu. Powinno to rozwiązać problem. Związane jest to z faktem, że system Windows nie obsługuje podpisów SHA2.

Program pit-y jest darmowy?

Program pit-y pozostaje darmowy, pod warunkiem, że podatnik przekaże 1% podatku dla OPP. Jest to opcja wypełniana automatycznie i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony podatnika.

A gdy chcę przekazać mój 1% na inny cel?

Niestety, warunkiem nieodpłatności za użytkowanie jest przekazanie 1% dla OPP. Informacja ta znajduje się warunkach, na jakich działa licencja programu.

Jak zmienić KRS i wpisać swoje OPP w programie?

Należy w takiej sytuacji zaznaczyć opcję „Wybierz inne OPP”, a następnie wpisać numer KRS, na który podatnik zamierza wpłacić pieniądze pochodzące z podatku.

Gdzie zamieścić informacje odnośnie osoby, dla której chcemy przekazać swój 1% podatku?

W takim wypadku należy wybrać „Szczegółowy cel darowizny”, a następnie wpisuje dane osoby, której podatnik pragnie przekazać 1% podatku.

Z którego pola należy przepisać zaliczkę na podatek z PIT-40A?

Zaliczkę na podatek z PIT-40A przepisuje się do wypełnionego PITa-37 z pola 50, a nie z pola 39, tak jak to jest w przypadku przychodów z PIT-11A.

Druga strona formularza PIT40-A zawiera informację: Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37.

Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 42, 43 i 44 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,

PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

Jeżeli otrzymałeś formularz PIT-40A, w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 w wierszu „Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”, w kolumnie „f”, wpisujesz zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w poz. 50, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 48), odpowiednio kwoty nadpłaty (poz. 49).

Czy deklarację podatkową lepiej wypełniać za pomocą kreatora czy samodzielnie?

Kreator polecany jest podatnikom, którzy nie mają dużego doświadczenia w wypełnianiu deklaracji podatkowych. Opcja ta została przygotowana specjalnie dla tych, którzy kontakt z Urzędem Skarbowym ograniczają do rocznego zeznania podatkowy. Program sam wyliczy wszystkie kwoty i wypełni pola (odnosi się to także od informacji wprowadzonych w załącznikach), podatnik musi wprowadzić jedynie minimalną ilość informacji o jakie zostanie poproszony we wskazanych polach. Każdy z nich dodatkowo posiada odpowiednie objaśnienie na wypadek wątpliwości.

Samodzielne wypełnienie deklaracji oznacza, że podatnik pracuje na pustym formularzu, do którego samodzielnie wprowadza dane. Oznacza to, że ma już pewne doświadczenie w wypełnianiu zeznania podatkowe i wie, które pola odpowiadają za jakie informacje. Jest to opcja bardziej zaawansowana i polecana osobom z większym doświadczeniem i wiedzą. Program służy w tym względzie pomocą, podświetlając pola, jakie należy wypełnić po zaznaczeniu, jakiego rodzaju płatnikiem jest użytkownik programu.

W moim programie wciąż widnieje poprzedni rok zamiast bieżącego.

Oznacza to, że nie została pobrana najnowsza wersja programu konieczna do wypełnienia deklaracji za upływający rok podatkowy. Należy spróbować ponownie zaktualizować program w menu Pomoc → Automatyczna aktualizacja. Możliwe, że program nie otrzymał informacji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji do najnowszej wersji.

Jeżeli żadna z tych opcji nie przyniesie pożądanego rezultatu, należy ponownie pobrać program ze strony internetowej i przeprowadzić ponowną instalację nowszej wersji.

Użytkownik mógł również omyłkowo przełączyć się na miniony rok podatkowy. Jest to opcja dostępna dla tych, którzy wykonują korekty deklaracji. Jeżeli zainstalowana na komputerze jest najnowsza wersja, możliwe, że wystarczy przełączyć się na bieżący rok.

Jakie dane program przenosi z ubiegłorocznej wersji pit-y?

Listy podatników, dane o dzieciach do ulgi prorodzinnej, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, dane o rodzajach przychodów, jakie uzyskał w minionym orku podatkowym użytkownik programu.

Po zaktualizowaniu do nowszej wersji, program przeniesie te informacje, za pomocą kreatora. Jeżeli podatnik chce dodać nowe lub zmienić istniejące, np. w przypadku zmiany miejsca zameldowania, może to zrobić wybierając profil podatnika, a następnie edycję danych.

Wczytane zostaną również ubiegłoroczne deklaracje, w tym informacje o uzyskanych dochodach oraz załączniki dołączone do ubiegłorocznej deklaracji. W takim wypadku należy tylko edytować informacje, wprowadzając aktualne dane.

Jeżeli w rodzinie przybył nowy członek, należy również dodać informacje o nowo narodzonym dziecku poprzez opcję „Dodaj dziecko”.

Czy do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-37 potrzebuję podpisu elektronicznego?

Nie jest to konieczne. Potwierdzenie autentyczności deklaracji dokonuje się poprzez podane następujących danych:

numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany, np. działalność gospodarcza),

imię (pierwsze),

nazwisko,

numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),

data urodzenia,

kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok albo wartość „0” (zero), w przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Jeżeli wprowadzono błędne dane, program wskazuje błąd.

Skąd mogę mieć pewność, że moje zeznanie podatkowe zostanie wysłane do systemu e-Deklaracje?

Jeżeli deklaracja podatkowa zostanie wysłana poprawnie, podatnik otrzyma informację zwrotną za pośrednictwem programu pit-y. Będzie to Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które należy zapisać na komputerze albo wydrukować. Jest go nie otrzymamy, oznacza to, że deklaracja nie została wypełniona poprawnie, bądź wystąpił błąd w działaniu programu pit-y albo ze strony urzędowej.

Mam już UPO, co dalej?

Najlepiej wydrukować lub zapisać na komputerze wypełnioną deklarację, ze względów bezpieczeństwa. Warto również wyeksportować ją w formacie XML, aby – w razie np. kłopotów z działaniem nowszej wersji programu albo korekty – móc odzyskać zawarte w niej dane.

Konieczne jest przechowywanie kopii PIT i UPO przez pięć lat na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego.

Wypełniłem swój PIT, ale nie podałem numer konta ani telefon do kontaktu. Czy w takim razie otrzymam zwrot z podatku?

Wpisanie numer konta lub telefonu w polu „Informacje dodatkowe” nie ma dla Urzędu Skarbowego znaczenia, jeżeli w dowolnym momencie w przeszłości podatnik podał swoje namiary. Czy to podczas rejestracji, czy też przy wypełnianiu poprzednich deklaracji. Liczą się dane, które raz zostały zapisane w systemie urzędowym.

Jeżeli uległy one jakiejkolwiek zmianie, należy to zgłosić w Urzędzie Skarbowym wypełniając odpowiednie formularze, dostępne również w Internecie.

Jak uaktualnić numer konta w Urzędzie Skarbowym?

Za pomocą druku ZAP-3 (dla osoby fizycznej będącej podatnikiem) lub NIP-7 (dla osoby fizycznej będące podatnikiem lub płatnikiem).

Wypełnione formularze ZAP-3 i NIP-7 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w formie papierowej. Aby móc złożyć je w formie elektronicznej, konieczny jest potwierdzony e-podpis.

Jeśli mam na PIT-40A wykazaną nadpłatę podatku, które pole muszę wypełnić w PIT-37/PIT-36?

Na dole drugiej strony PIT-40A jest zamieszczona taka informacja: Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37.

Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 42, 43 i 44 otrzymanej informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,

PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

Jeżeli otrzymałeś formularz PIT-40A, w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 w wierszu „Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”, w kolumnie „f”, wpisujesz zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej w poz. 50, która uwzględnia rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 48), odpowiednio kwoty nadpłaty (poz. 49).

Wypełniając deklarację, należy kliknąć PIT40A/PIT11A, następnie u góry zaznaczyć opcję PIT-40A, potem wpisać przychód w pole 38, a zaliczkę na podatek przepisać z pola 50, które już uwzględnia kwotę nadpłaty z pola 49.

Wówczas wpisana zaliczka z pola 50 zostanie przeniesiona do głównej deklaracji PIT-37/PIT-36.

A zgodnie z informacją zapisaną w polu 44 na PIT-40A: Nadpłata podatku, zgodnie z ustawą, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za miesiąc marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli ją przekroczy – zwrócona łącznie z bieżącymi świadczeniami.

Jaką odliczyć za wydatki na leki?

Obowiązujące przepisy wskazują, że wydatki na leki można odliczyć jedynie, gdy wystąpiła nadwyżka kwoty 100 zł. Jeżeli w danym miesiącu wydano 150 zł., odliczyć można jedynie 50 zł. Jeżeli zaś na leki w danym miesiącu przeznaczono 70 zł., nie można odliczyć sobie żadnej kwoty. Należy wpisać pełne kwoty w deklaracji, program sam obliczy nadwyżki i zsumuje ich całkowitą kwotę.

Wysłałem deklaracje, otrzymałem status 200, kiedy zostanie mi zwrócona nadpłata?

Standardowy termin wynosi 3 miesiące. Jest to termin maksymalny – w większości części przypadków zwrot następuje wcześniej. Należy go liczyć od dnia złożenia deklaracji albo daty na stemplu pocztowym albo dnia otrzymania UPO.

Wypełniłem deklarację za pomocą programu pit-y, ale nie wiem, czy Urząd Skarbowy ją otrzymał.

Jeżeli na wskazany w deklaracji adres mailowy nie przyszła informacja potwierdzająca złożenie deklaracji, oznacza to, że mógł on zostać podany niepoprawnie. Program pit-y pozwala na sprawdzenie aktualnego statusu deklaracji.

Jeżeli nie mam deklaracji za ubiegły rok, skąd mam wziąć kwotę przychodu?

Jeżeli program był instalowany na komputerze, na którym pracuje użytkownik, powinna ona zostać automatycznie zaimportowana. Niekiedy konieczne może być ręczne wykonanie tej operacji, wgrywając plik w formacie XML znajdujący się na komputerze (możliwe jest również importowanie danych z innych programów niż pit-y, jeżeli podatnik z nich korzystał w minionych latach).

W przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną, ze względów bezpieczeństwa nie istnieją żadnego kopie deklaracji z wyjątkiem tych przechowywanych przez Urząd Skarbowy i tych znajdujących się na komputerze użytkownika.

W takim wypadku należy poprosić o odpis Urząd Skarbowy.

Jak kwotę z biletów imiennych wpisać do deklaracji?

Jeśli kwota wydatków na bilety imienne zakupione na dojazd do pracy, była niższa niż kwota limitu kosztów uzyskania przychodu, wówczas nie podwyższa się kwoty kosztów uzyskania przychodów. Natomiast jeżeli była wyższa, wpisuje się w deklaracji i dodaje jako koszt uzyskania przychodów.

Wstępnie wypełniony PIT (PFR)

Jakie mam korzyści ze skorzystania z tej usługi?

Dzięki temu zabiegowi podatnik nie musi przepisywać ręcznie wszystkich danych w dalszych krokach wypełniania formularza PIT: koszty, zaliczki, wpłacone składki społeczne i zdrowotne. Im więcej podatnik ich posiada, tym szybciej wypełni roczne zeznanie podatkowe.

Czy wczytanie wstępnie wypełnionego PIT-a (PFR) do programu pit-y jest bezpieczne?

Warunkiem koniecznym do wczytania danych PFR do programu pit-y jest podanie danych uwierzytelniających, koniecznych przy autoryzacji usługi PFR. Bez korzystania z możliwości wstępnego wypełniania PIT-a podatnik musiałby podawać te informacje, jednak każdą z nich wpisywać samodzielnie, przez co traciłby więcej czasu i zwiększyłby ryzyko popełnienia błędu.

Transmisja danych pomiędzy programem pit-y, a Portalem Podatkowym, odbywa się w sposób bezpieczny. Wykorzystuje się w tym celu algorytmy szyfrowania danych (SSL), a z momentem wczytania ich do programu, dane te usuwane są automatycznie z serwerów e-file. W wersji zainstalowanej na komputerze należy wybrać opcję: Plik → Ustawienia → e-Deklaracje: Wczytuj dane z Portalu Podatkowego bez udziału serwera e-file, dane wczytane zostaną bezpośrednio z dysku twardego płatnika.

Jak uruchomić pit-y 2017 on-line?

Wersja on-line nie wymaga instalacji komputerze użytkownika. Deklarację można wypełnić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, a następnie wydrukować lub wysłać do systemu e-Deklaracji.

Jak zapisać dane z wersji on-line?

Dane zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki. Oznacza to, że w przypadku wyczyszczenia historii podręcznej wszelkie wprowadzone dane przepadną, jeżeli nie zostaną wcześniej wyeksportowane (tzn. zapisane na komputerze użytkownika jako kopie zapasowe). Można je wczytać wybierając z menu opcję: Pliki → Wczytaj kopię zapasową. Dane można również zapisać w formacie XML, które pozwolą na wczytać informacji zawartych w deklaracji zarówno na komputerze stacjonarnym czy tablecie, na którym zainstalowany jest program, jak i w wersji on-line. Należy wtedy zaimportować dane z miejsce, w którym zostały zapisane.

Jak wczytać dane z wersji on-line do programu zainstalowanego na komputerze?

Użytkownik powinien wybrać z menu opcję: Plik → Ustawienia → Dane aplikacji, następnie wybrać polecenie „Wczytaj dane z wersji online”. Dane pojawią się w zainstalowanej na komputerze wersji programu pit-y.

Czym różni się obsługa PFR w pit-y od usługi dostępnej na Portalu Podatkowym?

Korzysta ona z mechanizmów wersji, jaką przygotowało Ministerstwo Finansów. Obie usługi są do siebie podobne, dlatego to od podatnika zależy, którą z nich wybierze. Może spróbować obu i dopiero wtedy zdecydować, który bardziej przypadła mu do gustu.

Jednak program pit-y ma szereg innych zalet. Przede wszystkim przeprowadza podatnika przez proces wypełniania deklaracji krok po kroku, podczas gdy aplikacja oferowana na Portalu Podatkowym, pozostawia użytkownika samemu sobie. Udostępniane są przy tym rozmaite opcje edycji, korekty oraz porady i wskazówki, które pola należy wypełnić. Jest to znaczne udogodnienie, zwłaszcza dla podatników, którzy nie mają dużego doświadczenia przy wypełnianiu zeznań podatkowych.

Ministerstwo Finansów proponuje tylko wersję on-line, podczas gdy program pit-y można także zainstalować na komputerze lub tablecie i powrócić do niego następnego roku, zachowują wszystkie wcześniejsze dane.

Powrót
Następny
Zobacz najnowsze poradniki:
POPULARNE NEWSY