Jak wypełnić deklarację PIT?

Zastanawiasz się jak wypełnić PIT za 2017 rok? Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, który pomoże Ci w doborze sposobu rozliczenia oraz druków PIT.

Aby rozliczyć się w 2018 roku z PITa możesz:

  • skorzystać z naszego programu do PIT za pomocą którego nie tylko wypełnisz odpowiedni formularz PIT, ale również prześlesz go prosto do Urzędu Skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje.
  • udać się osobiście do Urzędu Skarbowego i tam złożyć podpisany formularz, a gdy posiada jego kopię, urzędnik potwierdza ten fakt stemplem z datą,
  • z usług Poczty Polskiej, od której otrzyma potwierdzenie nadania listu poleconego,
  • z pomocy urzędu konsularnego, jeżeli znajduje się za granicą,
  • z pomocy dowództwa wojskowego lub kapitana statku, jeżeli przebywa na służbie,
  • z pomocy administracji w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym,
  • z elektronicznej formy za pomocą systemu e-Deklaracji, na potwierdzenie otrzymując tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które należy zachować bądź wydrukować na wypadek kontroli.

Jeżeli podatnik zdecyduje się osobiście udać do któregokolwiek z wymienionych urzędów, powinien zabrać ze sobą również kopię – urzędnik po sprawdzeniu zgodności, potwierdzi stemplem faktyczną datę złożenia PIT-u. Ma to duże znaczenie w przypadku, kiedy podatnik składa deklarację „na ostatnią chwilę” w terminie ustawowym, którego przekroczenie może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Nie należy się też obawiać braku tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Posiadanie go nie jest konieczne w przypadku przesyłania formularzy PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39, PIT 28, PIT 19A, PIT 16, PIT 16A za pomocą ministerialnego systemu e-Deklaracji. Autentyczności w tym wypadku potwierdza sześć informacji odnoszących się do podatnika zarejestrowanego w macierzystym Urzędzie Skarbowym: numer NIP lub PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana w ubiegłorocznym zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku – jeżeli w minionym roku podatnik nie składał zeznania podatkowego, powinien w tym miejscu wpisać cyferkę zero.

W jakich terminach należy rozliczyć poszczególne PIT-y?

Do końca stycznia (gdy przypada on w sobotę bądź dzień wolny od pracy – liczy się następujący po nim dzień roboczy):

– płatnicy wysyłają do macierzystego Urzędu Skarbowego podatnika PIT-4R oraz PIT-11 (w formie papierowej) o wysokości dochodu uzyskanego za miniony rok,

– podatnicy rozliczający się na zasadach podatku ryczałtowanego składają deklarację PIT-28.

Do końca lutego (gdy przypada on w sobotę bądź dzień wolny od pracy – liczy się następujący po nim dzień roboczy):

– płatnicy przesyłają do macierzystego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej wersję formularza PIT-11 o wysokości przychodu uzyskanego przez podatnika w minionym roku, zaś kopię przekazują pracownikowi, który następnie korzysta z niej, aby wypełnić własną deklarację podatkową.

– organy rentowe przesyłają do Urzędu Skarbowego oraz do podatnika PIT-40A; gdy podatnik wskazał, że zamierza korzystać z ulg lub pragnie rozliczać się ze współmałżonkiem, wtedy organy rentowe przesyłają do macierzystego Urzędu Skarbowego podatnika PIT-11A.

Do końca kwietnia (gdy przypada on w sobotę bądź dzień wolny od pracy – liczy się następujący po nim dzień roboczy):

– należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym bądź drogą elektroniczną deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Poprzedni
Powrót
Następny
Zobacz najnowsze poradniki:
POPULARNE NEWSY