Dlaczego możemy przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Opublikowano: 12 lipca 2019 img1 (1)

W rozliczeniach z fiskusem niezwykle ważną rolę pełni 1% podatku. Jest on rokrocznie dobrowolnie przekazywany na szczytny cel, wybrany przez podatnika. Jednak nie każdy z nas nie tylko korzysta z tego prawa, ale także zdaje sobie sprawę, skąd w ogóle wynika przekazywanie pieniędzy na cel charytatywny i dlaczego akurat na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czas zatem rozwiać wątpliwości.

Rozliczenia PIT a OPP

Przerażające są statystyki, które mówią o tym, że część osób, liczona w okolicach 10%, uważa, że 1% podatku jest dodatkowym wydatkiem podatkowym. Myślą, że składając e-PIT, muszą oni dopłacić – kolokwialnie rzecz ujmując – do swojej stawki podatkowej, aby móc pomóc Organizacji Pożytku Publicznego.

Dlatego trzeba to jasno napisać – 1% na rzecz OPP nie jest żadnym dodatkowym kosztem podatkowym. Jest odliczeniem go z tego, co jest przekazywane państwu na rzecz danej organizacji, która pełni rolę działalności charytatywnej. Warto zatem mieć świadomość, że korzystając z programu PIT przez internet czy składając klasyczne formularze PIT-37 czy PIT-36, można pomóc potrzebującym bez wielkich wyrzeczeń.

Dlaczego można oddać na pitach?

Warto jednak wiedzieć, skąd pochodzi możliwość przekazania danej sumy na rzecz OPP. W tym wypadku swoje kroki trzeba skierować do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz artykułu 45c z rozdziału 8.

To tam czytamy, że „naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego: (…) z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, (…) z korekty zeznania (…) jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół”.[1]

W taki sposób odbywa się przekazanie części podatku na rzecz OPP na podstawie aktów prawnych w pitach.

Jak przekazać 1% w pitach?

Jeśli do tej pory nie przekazywałeś 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, warto wiedzieć, jak miałbyś to zrobić. Otóż przede wszystkim odbywa się to intuicyjnie, np. podczas wypełniania e-deklaracji w programie PIT online lub przy składaniu druków PIT w odpowiedniej rubryce.

Należy tam wskazać nie tylko komu przekazujemy pieniądze, a więc dokładne dane Organizacji Pożytku Publicznego, ale czasami także dane konkretnej osoby, na którą pójść mają pieniądze. Dotyczy to przede wszystkim dzieci rehabilitowanych i leczonych przez dane fundacje. Określenie KRS dopełni formalności i poprawnie złożony wniosek przyniesie danej organizacji pieniądze.

[1] https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/, dostęp: 08.07.2019r.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY