Jak Polacy oceniają trudność rozliczania PIT i czy robią to samodzielnie?

Opublikowano: 24 czerwca 2019 img3453

W rozliczeniach zeznań podatkowych za rok ubiegły widać kilka trendów, z których ten internetowy wyjaskrawia się najbardziej. Oto bowiem nagle Polacy wypełniają zeznania szybko, łatwo i przyjemnie. Być może nie jest to jeszcze w pełni świadome społeczeństwo, jednak badania KPMG Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2018 jednoznacznie wskazuje na pewne trendy.[1] Warto je poznać.

Rozliczanie PIT – dlaczego?

Wiele osób zaczęło rozumieć pity i dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że pojawiły się programy PIT online, które są intuicyjne, dobrze działające i skutecznie wskazujące na sposób rozliczania i możliwości danego podatnika. Zeznania podatkowe należy wypełnić jednorazowo, rokrocznie do końca kwietnia i dostarczyć odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu. Warto zatem pamiętać, że choć już jest lepiej, to wciąż w zakresie wypełniania pitów, mamy wiele do zrobienia. A jak nam szło w minionym roku?

Raczej samodzielnie

Według badań Polacy zaczęli, widać tu właśnie wpływ programu PIT przez internet oraz ministerialnego programu Twój e-PIT, wypełniać swoje rozliczenia podatkowe samodzielnie. Aż 48% badanych wskazuje, że tak właśnie wypełniło swoje zeznanie. To niemalże identyczny wynik jak w latach ubiegłych. Jednak coraz mniej osób, bo już tylko 44% robi to niesamodzielnie i prosi o pomoc innych. Rośnie natomiast liczba osób, które pomagają sobie w wypełnianiu druków pit czy e-deklaracji, ale zasadniczo robią to samodzielnie (8%).

Komu ufają Polacy w rozliczeniach pitów?

Najważniejszą kwestią jest tutaj przede wszystkim nie dlaczego, ale komu. Choć wciąż na pierwszym miejscu jest księgowa (36%), to jednak nie oznacza, że nie jest zagrożona. Aż 33% z tych, którzy prosili o pomoc, decydują się na kogoś z rodziny. Na dalszych miejscach przy rozliczeniach przez internet czy stacjonarnie są:

  • 27% – znajomy lub znajoma;
  • 10% – doradca podatkowy;
  • 8% – urzędnik;
  • 4% – inne.

To pokazuje, że Polacy ufają przede wszystkim specjalistom oraz bliskim. Nieco mniej znajomym, co do których wiadomo, że mają odpowiednią wiedzę oraz zdecydowanie mniej urzędnikom czy „tylko” doradcom podatkowym, którzy nie są księgowymi.

Co w tym trudnego?

Polacy, którzy samodzielnie rozliczają swoje podatki, wskazują, że robienie tego jest proste. Dla 26% jest bardzo łatwe, a dla 36% raczej łatwe. Z kolei trudność dostrzega razem 14% badanych. Dla 10% jest to raczej trudne, podczas gdy dla pozostałej grupy zadanie okazało się być bardzo trudne. To pokazuje, że rozliczenia pitów są dla Polaków coraz przyjemniejsze.

Warto zwrócić uwagę, że nie tylko zaczynamy samodzielnie wypełniać PIT 36 czy PIT 37, ale i inne rodzaje deklaracji. Internet sprawił, że zaczęliśmy dużo bardziej samodzielnie podchodzić do zadania wypełniania rozliczeń PIT, a przy tym uważamy, że jest to zadanie raczej łatwiejsze niż trudniejsze.

[1] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/04/pl-Raport-KPMG-Roczne-zeznania-podatkowe-Polakow-PIT-2018.pdf, dostęp: 18.06.2019r.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY