Jak rozliczamy PIT-37 w 2016 roku?

Opublikowano: 20 lipca 2017 img003

PIT-37 jest drukiem wyjątkowo popularnym, poprzez który rozlicza się naprawdę ogromna rzesza osób, w tym osób pracujących, emerytów i rencistów. PIT-37 rozliczany jest z definicji prze tego podatnika, który uzyskuje przychody za pośrednictwem płatnika, czyli umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji rozliczane są przez podmioty, który dokonują wypłat. Pod pojęciem płatnika rozumiemy tutaj pracodawców, zleceniodawców itd. Osoba zatrudniona uzyskuje kwotę netto i nie musi przejmować się właściwym rozliczenie czy terminem odprowadzenia zaliczek na podatek. Podatnik sporządza swoją deklarację PIT-37 na podstawie przesłanej mu przez płatnika informacji.

Druk PIT-37 w 2016 roku, tak jak i w poprzednich latach wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (opodatkowane na zasadach ogólnych i z zastosowaniem skali podatkowej) z tytułu:

  • wynagrodzeń za wykonywaną pracę,
  • emerytur i rent krajowych,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • przychodów z członkostwa w spółdzielniach rolnych,
  • zasiłków i stypendiów,
  • działalności wykonywanej osobiście, np. umów zlecenia czy kontraktów menedżerskich,
  • praw autorskich i praw majątkowych,
  • świadczeń z Funduszu Pracy,

a także świadczeń dla aresztowanych, skazanych, osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej i wreszcie dochodów osób, które nie doliczają dochodów małoletnich dzieci.

Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy standardowo do 30 kwietnia 2016 roku, ale w tym roku wypada on w sobotę (weekend), toteż możemy go finalnie złożyć do 2 maja. Przesłanie druku PIT-37 2016 przez Internet,w formie e-deklaracji będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które działają „na ostatnią chwilę”.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY