Jak przesłać PIT 2016 przez Internet?

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

Wraz z nadejściem 2016 roku zmieni się wiele ważnych lub mniej ważnych zagadnień związanych z podatkami. Trzeba przyznać, że trochę tych zmian jest ich zakres jest bardzo szeroki. Nowelizacji ulegną wszystkie dotychczasowe ustawy podatkowe. W niniejszym artykule postaramy się nieco przybliżyć Państwu nadchodzące zmiany w prawie podatkowym.

Co nowego w PIT 2016?

Dla przeciętnego podatnika najistotniejszymi nowinkami będą znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym. Zmieniły się między innymi zasady korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Nie ma już także obowiązkowego zmniejszania kosztów uzyskanego przez daną osobę przychodu.

Nie ma aż tak dużo nowinek w dziedzinie ustawy o VAT. I choć zmian jest mało, to jedna z nich jest dla nas wyjątkowo istotna – chodzi oczywiście o zmianę przepisów odnośnie obliczania kwoty podatku naliczonego od zakupów towarów i usług wykorzystywanych częściowo, w prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej kwestii odnoszą się przepisy o tzw. prewspółczynniku ora preporcji.

Akcyza i czynności cywilnoprawne

Naprawdę wiele zmian pojawiło się w ustawie o podatku akcyzowym. Od teraz to do podatnika będzie należała decyzja o wyborze wlaściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Jednocześnie wprowadzone zostały także nowe regulacje odnośnie pośredniczących podmiotów dla wyrobów tytoniowych (np. ich konieczna rejestracja) a także znacznie uproszczono zasady ewidencji oraz dokumentacji.

W 2016 roku znowelizowane będą także przepisy w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w ustawie o podatku od spadków i darowizn. W przyszłym roku podatnicy muszą się liczyć ze znacznym ograniczeniem zakresu zwolnień, jakie przysługiwały im z tytułu przeniesienia własności gospodarstw rolnych (lub ich części).

Nowelizacja obejmie także przepisy opodatkowania nieruchomości – także podatku rolnego i leśnego. Co ciekawe, dla każdego z tych zagadnień postanowiono, że jeśli kwota podatku nie wyniesie więcej niż 100 zł możliwe będzie wyłączenie płatności. W 2016 roku podatek taki będzie płacony tylko jeden raz.

Dla podatników, którzy wydobywają surowce

Zmienią się wreszcie przepisy odnośnie podatku płaconego od wydobycia kopalin. Ta danina, pobierana jest w Polsce od 18 kwietnia 2012 roku, od kiedy tylko weszła

ustawa z dnia 2 marca tegoż roku. Podatkiem zostanie natomiast w roku 2016 objęte wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Dotychczas dotyczył on tylko miedzi i srebra.

Z ciekawostek można także wymienić nowość w 2016 roku – specjalny podatek węglowodorowy, odnoszący się do zysków z wydobywania węglowodorów. W rozumieniu ustawy objęte podatkiem będzie działalność w wydobywaniu surowca ze złóż, w tym także w zakresie poszukiwania i jego rozpoznania na terenie RP. Z płaceniem podatku będzie się można wstrzymać aż do 2020 roku natomiast określone przepisy podatnik będzie musiał wykonać już w 2016 roku.

W nowym roku bardzo solidne zmiany pojawią się wreszcie w Ordynacji podatkowej. Co najważniejsze dla nas wszystkich – nie trzeba już sporządzać uzasadnień w przypadku składanych korekt PIT za 2015 rok. Pojawia się także zasada rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika. Ciekawostką jest, że podatek będzie można opłacić także kartą płatniczą. Podatek danej osoby będzie mogła opłacić także inna osoba. Warto choć częściowo zapoznać się ze zmianami, jakie pojawią się już lada chwila, skoro do końca roku zostało niewiele czasu. Jeśli którakolwiek z zapowiadanych nowelizacji dotyczy właśnie Ciebie, koniecznie zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na stronie Ministerstwa Finansów!

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY