Aktualności2024-01-29

Na co poszczególne organizacje mogą przekazać środki zebrane z 1,5% podatku?

Na co poszczególne organizacje mogą przekazać środki zebrane z 1,5% podatku?

Przekazanie 1,5 procent podatku to więcej niż tylko pomoc finansowa – to inwestycja w społeczeństwo, jego zdrowie, edukację oraz rozwój kultury i sportu. Jest to świadomy wybór, który może przynieść długotrwałe korzyści zarówno dla jednostek, jak i całych społeczności.

Na co można przekazać 1,5 procent podatku?

Różnorodne organizacje – od placówek oświatowych, przez kluby sportowe, po stowarzyszenia lokalne – mogą efektywnie wykorzystać 1,5 procent podatku.

Osoby niepełnosprawne

Wśród priorytetowych obszarów wykorzystania 1,5% podatku znajduje się wsparcie dla osób chorych i niepełnosprawnych. Obejmuje to zarówno zakup niezbędnych leków, jak i finansowanie leczenia. Szczególnie istotne jest pokrywanie kosztów wizyt lekarskich, konsultacji medycznych oraz rehabilitacji. Ważne jest również zapewnienie takim osobom odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak wózki inwalidzkie, a także specjalistycznego jedzenia, które często stanowi istotny element terapii. Wszystkie te cele mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem 1,5 procent podatku. Takie środki mogą wspierać również fundacje dla niepełnosprawnych.

Instytucje oświatowe

Placówki oświatowe pełnią ważną rolę w rozwoju młodych umysłów i kształtowaniu przyszłych pokoleń. Środki uzyskane z 1,5% podatku mogą być nieocenionym wsparciem dla szkół i innych instytucji edukacyjnych. Często dyrektorzy zastanawiają się, jak zdobyć pieniądze dla szkoły. Rozwiązaniem jest pozyskanie środków z rozliczeń podatkowych rodziców i krewnych uczniów.
Środki te mogą być wykorzystane do:

 • zakupu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak laptopy, tablety, rzutniki, czy tablice multimedialne,
 • działalności stołówek szkolnych, umożliwiając zakup talerzy, kubków, garnków, termosów, kuchenek gazowych i elektrycznych oraz zmywarek,
 • zakupu środków czystości, takich jak płyn do mycia podłóg, płyn do zmywania, czy papier toaletowy,
 • stypendiów oraz zakupu nagród dla najzdolniejszych uczniów, zarówno w nauce, jak i sporcie,
 • doposażenia terenów zielonych wokół szkoły,
 • modernizacji budynku szkoły, w tym malowanie ścian w salach lekcyjnych, położenie nowego parkietu lub paneli,
 • montażu instalacji podnoszących bezpieczeństwo uczniów, takich jak systemy monitoringu czy czytniki kart dostępu.

Organizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym, takich jak pikniki z okazji Dnia Dziecka, zakup biletów do kina czy teatru, również wchodzi w zakres możliwego wykorzystania tych środków.

Kluby sportowe

Kluby i fundacje sportowe promują zdrowy styl życia i wspierają rozwijanie talentów sportowych. Finansowanie może być przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, który jest potrzebny do treningów i zawodów. Środki można wykorzystać również na

 • pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem zawodników w zawodach i turniejach, w tym opłat za zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport,
 • modernizację obiektów sportowych, co jest istotne dla zapewnienia bezpiecznych i nowoczesnych warunków treningowych. To może obejmować remonty sali treningowej, szatni oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia tych prac,
 • zakup strojów i obuwia sportowego,
 • organizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i integracyjnym,
 • nagrody typu medale, puchary, bony upominkowe, które stanowią dodatkową motywację dla sportowców.

Finansowanie z 1,5% podatku przyczynia się do rozwoju nie tylko klubów, ale i młodych talentów. To sposób na docenienie osiągnięć sportowych i promowanie zdrowej rywalizacji i ducha sportowego.

Wsparcie stowarzyszeń i osób działających na rzecz społeczności lokalnych

Stowarzyszenia lokalne odgrywają kluczową rolę w budowaniu społeczności i angażowaniu mieszkańców w ważne dla nich sprawy. Dofinansowania dla stowarzyszeń pozyskane z 1,5% podatku mogą znacząco przyczynić się do rozwoju tych organizacji. Finansowanie może być przeznaczone na:

 • różnorodne projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, a także na działania mające na celu poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach.
 • organizację lokalnych wydarzeń, warsztatów, festiwali, a także wsparcie inicjatyw mających na celu ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • poprawę infrastruktury miejskiej, takiej jak place zabaw, parki, czy ośrodki wspólnotowe.

Inwestycje te mają bezpośredni wpływ na zwiększenie aktywności społecznej, integrację mieszkańców oraz na budowanie silniejszych społeczności lokalnych.

Wykorzystaj potencjał z FSMM

Wiesz już, na co 1,5 procent podatku mogą wykorzystać poszczególne organizacje i osoby. Rozliczenie PIT jest obowiązkiem, który trzeba spełnić, by nie narażać się na problemy prawne. Przekaż 1,5 podatku wybranemu podmiotowi. To nic nie kosztuje, a dla kogoś może być cennym wsparciem.

Jeśli jesteś osobą, która szuka dodatkowego źródła finansowania, zachęcamy do kontaktu z Fundacją Studencką Młodzi Młodym. Nasi Partnerzy mają możliwość pozyskania 1,5 % podatku bez konieczności posiadania numeru KRS.

 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu