UDZIELAMY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych u naszych Prawników

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację prawną:

795-795-747

zgłoś problem na adres:

biuro@fsmm.pl

odwiedź punkty Prawne wymienione na dole strony.

Fundacja Studencka Młodzi-Młodym z siedzibą w Częstochowie od 2008r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie w formie nieodpłatnej. Celem nadrzędnym oferenta jest działanie na rzecz uczniów, studentów, osób niepełnosprawnych, chorych, niezamożnych, a także aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt oraz wszelkich innych inicjatyw twórczych. Jest to przede wszystkim działalność wspomagająca edukację i sport. Oferent realizuje swe cele również w działalności prawniczej, udziela nieodpłatnych porad prawnych swoim partnerom i innym podmiotom, które się o taką pomoc zwróciły do Fundacji ( w siedzibie Fundacji przy ul. Bór, w lokalu Fundacji przy ul. Oławskiej, w formie porad udzielanych drogą elektroniczną, w prowadzonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej ), której to celem jest zwiększenie świadomości prawnej obywateli i pomoc im w rozwiazywaniu problemów natury prawnej. Ponadto, począwszy od stycznia 2017r. FSMM w ramach poradnictwa obywatelskiego stworzyła dodatkowy punkt, w którym można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Jest on zlokalizowany w nieruchomości stanowiącej własność FSMM w Częstochowie przy ul. Oławskiej nr 8. Porady są tam udzielane wszystkim potrzebującym, bez względu na wiek, status majątkowy, społeczny czy rodzinny. Dotychczas z pomocy skorzystali przede wszystkim bezrobotni, niepełnosprawni, ale i też osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, czyli grupa osób objęta prezydenckim projektem zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W w/w biurze przeprowadzono również kilka mediacji, których to pozytywny efekt pozwolił na uniknięcie zainicjowania postępowania na drodze sądowej.

Aktualnie Fundacja opiekuje się około 7000 tysiącami Partnerów w całej Polsce. Na co dzień konsultanci Fundacji prowadzą zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną, służąc fachowymi poradami m.in. w zakresie dysponowania środkami z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Począwszy od stycznia 2016r. do teraz FSMM realizuje zadanie publiczne prowadzenia nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, które to zadanie powierzył powiat myszkowski ( mobilny pkt porad prawnych w Żarkach i Niegowie ), oraz powiat kłobucki ( pkt we Wręczycy Wielkiej ). W 2017r. FSMM oprócz punktów powierzonych przez powiat myszkowski i kłobucki , prowadziła trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych jako zadanie powierzone przez powiat częstochowski.

  • Pomoc prawna realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  • Pomoc świadczona jest przez radców prawnych, adwokatów i wykwalifikowanych prawników z wieloletnim doświadczeniem.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RÓŻNYCH REJONACH, REALIZOWANEJ W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO, POWIERZONEGO DO WYKONANIA PRZEZ FUNDACJĘ STUDENCKĄ "MŁODZI-MŁODYM" Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBOM FIZYCZNYM:

Udzielmy pomocy prawnej wszystkim potrzebującym.

  • którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  • które nie ukończyły 26 lat,
  • które ukończyły 65 lat,
  • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  • które są w ciąży.

W 2018 roku prowadzimy:

STAROSTWO POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
starostwo@radomszczanski.pl
www.radomszczanski.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Radomszczańskiego:

GMINA KOBIELE WIELKIE:

PNPP PRZY
ul. SZKOLNEJ 1

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek08.00-13.00
wtorek08.00-12.00
środa08.00-10.00

GMINA WIELGOMŁYNY:

PNPP PRZY
ul. RYNEK 1

GODZINY PRZYJĘĆ:
środa11.00-13.00
czwartek08.00-12.00
piątek08.00-12.00

GMINA KAMIEŃSK:

PNPP PRZY
ul. WIELUŃSKIEJ 50

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek08.00-13.00
wtorek08.00-12.00
środa08.00-10.00

GMINA ŁADZICE:

PNPP PRZY
ul. WYZWOLENIA 36

GODZINY PRZYJĘĆ:
środa11.00-13.00
czwartek08.00-12.00
piątek08.00-12.00

GMINA PRZEDBÓRZ:

PNPP PRZY
ul. RYNEK 15

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek08.00-13.00
wtorek08.00-12.00
środa08.00-10.00

GMINA GIDLE:

PNPP PRZY
ul. PŁAWIŃSKIEJ 22

GODZINY PRZYJĘĆ:
środa11.00-13.00
czwartek08.00-12.00
piątek08.00-12.00

Pozostałe PNNP w powiecie radomszczańskim prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Radomsku:

STAROSTWO POWIATOWE W MYSZKOWIE

ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
starostwo@powiatmyszkowski.pl
www.powiatmyszkowski.pl
tel. 34 315-91-00 | fax 34 315-91-60

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Myszkowskiego:

ŻARKI:

URZĄD GMINY

ul. Kościuszki 15/17

GODZINY PRZYJĘĆ
poniedziałek09:00-14:00
wtorek12:00-16:00
środa09:00-13:00

NIEGOWA:

ul. Wojska Polskiego 2

GODZINY PRZYJĘĆ:
czwartek09:00-13:00
piątek09:00-13:00

STAROSTWO POWIATOWE W KŁOBUCKU

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl
tel. 34 310-95-00 | fax 34 310-95-07

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Kłobuckiego:

GMINNY OŚRODEK KULTURY:

ul. Śląska 20

42-130 Wręczyca Wielka

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek13:00-17:00
wtorek09:00-14:00
środa10:00-14:00
czwartek14:00-18:00
piątek10:00-14:00
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu
Kontakt