WYBUDUJMY SIEDZIBĘ  - „POMNIK” JEDNOCZENIA POLAKÓW
Związek Polaków w Polsce i Na Świecie KRS: 0000270261 DOPISEK: ZPWPINS 20272
  • Miejscowość: Sokołów Małopolski
  • Kategoria: Organizacja
  • Liczba odwiedzin: 25

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

WYBUDUJMY SIEDZIBĘ - „POMNIK” JEDNOCZENIA POLAKÓW

"Jeszcze nie zginęła i nigdy nie zginie,
o ile nam się uda ocalić Jej dobre imię"
Zygfryd i Anna Węglarz

Na ziemi trzebuskiej, w pobliżu Sokołowa Małopolskiego, gdzie w 1944 r. miała miejsce kaźń dokonana na Polakach pomordowanych przez NKWD, któremu to wydarzeniu historia nadała miano "Małego Katynia", po upływie niecałego półwiecza, powstała inicjatywa patriotyczna mająca na celu straż pamięci podkarpackiej Golgoty oraz zbudowanie ogniska polskości na tej ziemi, znaczonej polską krwią męczeńską.

W tym celu podejmujemy dwie inicjatywy jako "żywe monumenty":

BUDOWA SIEDZIBY ZWIĄZKU – celem jest założenie w Trzebusce "rodzinnego gniazda" łączącego Polaków pokrzywdzonych lub zmuszonych do emigracji z rozmaitych powodów. Chcemy stworzyć wielozadaniowy obiekt mieszczący pokoje gościnne, pracownie artystyczne, strefę ciszy i zadumy nad pobliskimi miejscami pamięci - dom, w którym każdy Polak odnajdzie "bijące serce" dla Ojczyzny i doświadczy braterstwa.
Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie posiada lokal – stare budynki gospodarcze, działkę i wstępną dokumentację na rozbudowę oraz nadzór nad jej wykonaniem. Przedsięwzięcie wymaga jednak nakładu finansowego, aby doprowadzić obiekt do stanu użytkowego.

BUDOWA DROGI KRZYŻOWEJ "MAŁY KATYŃ" rozmieszczonej na trasie między Trzebuskim pastwiskiem, miejscem uwięzienia żołnierzy AK oraz innych cywilów – a Turskim Lasem.Przez tzw.obóz w Trzebusce licząc liczbę transportów jeńców w samochodach oplandekowanych mogło przewinąć się od 1400 nawet do 1800 jeńców. Opierając się o obserwację żołnierzy AK działających na tym terenie których przywódcą był mój ojciec Franciszek Węglarz psełdonim PTAK syn Jakuba z Trzebuski. Jak wiemy poszukiwania umownych grobów ( to były często pojedyńcze doły śmierci porozrzucane na bardzo dużej powierzchni lasu turzańskiego) co jest w obecnej chwili po 80ciu latach od zbrodni conajmniej trudne. Teren ten był podmokły a przez pół wieku był zakaz wstępu nawet zbliżania się do przypuszczalnych miejsc pochówków. Tą Drogą od lat spontanicznie wędrują patrioci polscy z modlitwą i czuwaniem za poległych. Symbolem upamiętniającym zbrodnię będzie również rzeźba odlana w brązie wg projektu wybitnego artysty rzeźbiarza Gerarda Grzywaczyka, która wraz z tablicami ma stanąć na placu kościelnym w Sokołowie Małopolskim (jet to parafia obejmująca wówczas Turzę i Trzebuskę).

W przypadającą w obecnym roku 2024 osiemdziesiątą rocznicę Małego Katynia przybliżmy się do realizacji tej inicjatywy!

Wspólnie utwórzmy Fundusz na rozbudowę Siedziby "Pomnika Jedności" w Trzebusce oraz miejsca pamięci: Drogi Krzyżowej Trzebuska Obóz – Las Turza!


Z HISTORII STOWARZYSZENIA

Związek Polaków w Polsce i na Świecie powstał wkrótce po transformacji ustrojowej, w dniu 14 lutego 1990 - dniu upamiętniającym powstanie Armii Krajowej, będącym jednocześnie datą urodzin Założyciela Związku, Pana Zygryda Węglarza. Od samego początku celem Stowarzyszenia, a zarazem największą dostrzeżoną potrzebą Narodu Polskiego, było scalenie rozbitej podziałami Ojczyzny. Ta misja przyświeca nam również dzisiaj.

Losy organizacji nie były wolne od ucisku. W historii Założyciela Związku i jego rodzinnej Firmy skupia sie jak w soczewce bolesne doświadczenie reżimu politycznego i represji na niezależnych propolskich przedsiębiorcach, łącznie z grabieżą mienia i stworzeniem sytuacji zagrożenia życia. Podjęto próbę zlikwidowania mnie przez tzw. nieznanych oprawców. Opatrzność sprawiła że do punktu ksero przy ul ks. Jana Gałeczki 2 w Chorzowie w chwili odbezpieczania pistoletu przez oprawców wszedł przypadkowo klient po usługę. Ja wykorzystując chwilowe zamieszanie w miarę szybko oddaliłem się z tego miejsca. Ta sprawa wciąż niestety nie doczekała się należytej rekompensaty w okresie "wolnej Polski".

Dumą Stwarzyszenia jest współpraca z wybitnymi artystami z różnych stron Polski. Należą do nich między innymi śp. Franciszek Frączek, artysta malarz z Krzemienicy, wywodzący się z grupy artystycznej Szczep Rogate Serce, także czynni zawodowo artyści rzeźbiarze, Gerard Grzywaczyk i jego syn Wojciech. Wspiera nas samorodny talent poetycki Anieli Górowskiej.

W realizacji misji przyświeca nam święta wiara katolicka, kanon chrześcijańskich wartości i kodeks Polaka. Odwołujemy się do dorobku św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Prymasa 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Związku: www.zpwpis.pl


Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1.Podstawowym celem Stowarzyszenia jest utrzymanie więzi kulturowej między Polakami w kraju i za granicą.
1 .1 Nawiązanie wszechstronnych kontaktów z już istniejącymi lub w przeszłości powstałymi Związkami Polaków na całym świecie, wykorzystując ich doświadczenie w możliwie najszerszym zakresie, np. gospodarczym, ochrony środowiska, ekonomii, kultury itp.
2. Objęcie opieką miejsc pamięci narodowych.
3. Opieka nad zaniedbanymi grobami Polaków.
4. Wprowadzenie ładu moralnego, gospodarczego i organizacyjnego w kraju poprzez dawanie dobrego przykładu, angażując przy tym możliwie wszystkie swoje umiejętności.
5. Prowadzenie doradztwa w zakładaniu wszelkiego rodzaju prywatnej działalności gospodarczej oraz przygotowanie do tego działania ludzi młodych, niedoświadczonych poprzez organizowanie szkoleń w różnych formach i dziedzinach.
6. Odtwarzanie, promowanie i wspieranie regionalnych i zanikających rzemiosł artystycznych i ludowych.
7. Pomoc w różnych formach wszystkim członkom, a w szczególności osobom w podeszłym wieku oraz pokrzywdzonym przez los i ich rodzinom w takim zakresie na ile środki Stowarzyszenia na to pozwolą.
8. Prowadzenie działalności gospodarcze w celu uzyskania funduszy na rozwój Stowarzyszenia.
9. Obrona godności, tożsamości i bytu narodu polskiego przed innymi organizacjami działającymi w kraju lub za granicą, które swoją działalnością przyczyniają się w sposób demagogiczny do jego wewnętrznego rozkładu.
10. Współpraca i pomoc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy innymi członków.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: ZPWPINS 20272
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
ZPWPINS 20272

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu