Realizacja programu Psychoedukacji
Wise Future University KRS: 0000270261 DOPISEK: Wise Future University 20044
  • Miejscowość: Liszki
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 53

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Realizacja programu Psychoedukacji

Jesteśmy Fundacją Wise Future University i wierzymy, że mądra przyszłość młodych ludzi zaczyna się od głowy. Chcemy dzielić się wiedzą z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami i wprowadzać psychoedukację do głów, do szkół, do domów, do krwioobiegu edukacyjnego.

Realizujemy nasz autorski program psychoedukacji składający się z cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli i rodziców dzięki wsparciu biznesu. Nasz program otrzymał rekomendację Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz został zaaprobowany przez Członków Rady Programowej.
Dowiedz się więcej o nas i naszych działaniach:
Strona WWW / Instagram / Facebook / LinkedIn / YouTube

Przewertowaliśmy setki programów profilaktycznych na świecie. Rozmawialiśmy z dziesiątkami edukatorów, nauczycieli i dyrektorów.

Zebraliśmy doświadczenia innych fundacji. Wnioski?

- Pomoc musi być skierowana trójstronnie: do młodzieży, do nauczycieli i do rodziców. Zapewnienie tak kompleksowego oddziaływania, adresującego główne środowiska rozwojowe młodego człowieka podnosi znacząco efekty programu.
- Wsparcie musi mieć charakter długofalowego oddziaływania. Interesuje nas realna zmiana i realne wsparcie, a nie jednorazowe akcje.
- Pomoc musi mieć charakter bezpośredniej interakcji profesjonalisty z zewnątrz. Jest wiele programów rozwojowych koncentrujących się na udostępnianiu materiałów wyłącznie online. Bardzo trudno jest realizować te programy systematycznie, bez wsparcia z zewnątrz, mając przeładowaną podstawę programową. Istotna jest koncentracja na danym zagadnieniu eksperta i bezpośrednia forma przekazywania wiedzy w miejscu nauki/pracy.
- Okres dorastania to najbardziej burzliwy czas w życiu człowieka. Badania dowodzą, że w wieku nastoletnim diagnozowanych jest najwięcej zaburzeń natury psychicznej. Kształtowanie się tożsamości, stres związany z odrzuceniem społecznym, presja edukacyjna, której kulminacyjnym punktem jest matura, to tylko wierzchołek góry lodowej, na której często samotnie stoją młodzi ludzie. Chcemy być tam z nimi, oferując im apteczkę samopomocy psychologicznej i pozwalając lepiej wspierać ich przez rodziców i nauczycieli.

Dlatego realizujemy roczne programy psychoedukacji, opracowane przez praktyków i zaopiniowane przez środowisko naukowe skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych, rodziców i nauczycieli.

Tematyka programu obejmuje 12 modułów:
01. Samoświadomość własnych emocji,
02. Regulacja trudnych emocji,
03. Optymizm i pogoda ducha,
04. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji,
05. Samoakceptacja,
06. Stymulowanie wewnętrznej motywacji do działania,
07. Wprowadzanie dobrych nawyków,
08. Zwracanie się o pomoc i asertywna odmowa,
09. Rozwiązywanie konfliktów,
10. Adekwatne rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,
11. Projektowanie swojego życia,
12. Rozwijanie pamięci i koncentracji

Co wchodzi w skład programu?

-- Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży
Praktyczne warsztaty psychoedukacyjne prowadzone stacjonarnie, w szkole, przez pasjonatów i praktyków, których celem jest dawanie młodym ludziom narzędzi do ogarniania swojej głowy.
-- Szkolenia dla nauczycieli
Szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, w ramach których trenerzy pracujący z młodzieżą uczą nauczycieli jak wprowadzać konkretne zagadnienia psychoedukacyjne do klasy. Przekazujemy także materiały szkoleniowe oraz gotowe scenariusze lekcji.
-- Wykłady dla rodziców
Spotkania online z wybitnymi naukowcami, autorytetami, ekspertami, które tworzą kompendium wiedzy dla rodzica na temat tego, jak wspierać zdrowie psychiczne swojego dziecka.

W ramach zrzutki chcemy uruchomić w 2024r. 3 roczne Programy Psychoedukacji dla 600 nastolatków, ich nauczycieli oraz rodziców.

Każdy roczny Program Psychoedukacji to realizacja:
• 144h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2 x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).
• 24h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z ucznia
• 12 webinarów z ekspertem dla rodziców.

A także dodatkowo:
• realizacja badań przed, w trakcie i po Programie
• publikacja i upowszechnienie raportu badawczego
• koordynacja działań ze szkołą uczestniczącą w Programie
• koordynacja współpracy z darczyńcami
• koordynacja współpracy z mediami

Oczywiście, jak każda fundacja musimy również prowadzić księgowość, opłacać konsultacje ze specjalistami m.in. z prawnikami, etc. Mimo, iż jesteśmy napędzani energią niezwykłych wolontariuszy, zdajemy sobie sprawę, że aby działać sprawnie i długofalowo potrzebujemy mieć możliwość wynagradzania osób, które każdego dnia umożliwiają niesienie nam pomocy młodzieży, rodzicom i nauczycielom, a finalnie doprowadzą do zmiany w polskim systemie edukacji!

Niezależnie od pozyskania finansowania na nasz cel w 2024r. już ruszyliśmy z działaniami mającymi na celu promowanie psychoedukacji i dzielenia się bezpłatną wiedzą! Uruchomiliśmy naszego bloga, w ramach którego eksperci, psycholodzy tworzą merytoryczne artykuły skierowane do rodziców, opiekunów, edukatorów, nauczycieli. Dodatkowo, uruchomiliśmy kanał youtube, na którym będziemy publikować webinary z ekspertami. Naszymi gośćmi będą uznani psycholodzy, psychoterapeuci, suicydolodzy, neurobiolodzy, konsultanci krajowi ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i wielu innych.
Dodatkowo, charytatywnie pojawiamy się w mediach, udzielamy wywiadów, tworzymy artykuły m.in. dla magazyn Dyrektor Szkoły, współpracujemy z Librus, Edukacja Moja Pasja i z wieloma innymi.

Pomóż nam nieść tę pomoc dalej!


Misja fundacji
Misją Wise Future University jest promowanie i wdrażanie psychoedukacji. Chcemy dawać młodym ludziom narzędzia, dzięki którym będą mogli ogarniać swoją głowę. Chcemy dzielić się z rodzicami wiedzą, w jaki sposób wspierać nastolatka w tym burzliwym okresie. Chcemy edukować nauczycieli i kadrę pedagogiczną, aby mogli wprowadzać psychoedukację do klas. Istotne jest dla nas zapewnienie realnego, kompleksowego wsparcia, dlatego nasze działanie ma postać rocznych programów rozwojowych skierowanych jednocześnie do trzech grup: młodzieży, nauczycieli i rodziców. Efekty naszych programów będą mierzone badaniami przed i po, zapewniając pełny wgląd w rezultaty. Wierzymy, że będzie to cenne źródło informacji dla Uczestników programu, Darczyńców, ale także dla Przedstawicieli władz lokalnych i krajowych, z którymi chcemy dzielić się najlepszymi praktykami.


Wizja fundacji
Naszym dalekosiężnym celem jest wprowadzenie pschoedukacji do podstawy programowej w szkołach w Polsce. Widzimy przyszłość, w której psychoedukacja jest takim samym przedmiotem jak j. polski, geografia czy wychowanie fizyczne. Zamierzamy konsekwentnie realizować swoje programy psychoedukacyjne, dzielić się ich wynikami z Uczestnikami, opinią publiczną, ale także z Przedstawicielami władz lokalnych i krajowych, aby móc ustanowić dobry wzór, który może stanowić inspirację lub gotowy projekt włączany do edukacji systemowej.


Dlaczego psychoedukacja jest tak ważna?
/ W ramach tradycyjnej edukacji systemowej niewiele jest miejsca na rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych młodzieży, które w kontaktach z ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów czy radzeniu sobie ze stresem mają ogromne znaczenie. Doświadczenie pandemii pokazało dodatkowo skutki izolacji społecznej, braku kontaktu i wsparcia rówieśniczego dla zdrowia psychicznego uczniów – nie tylko polskich szkół.

/ Dostrzegamy także skupienie zarówno rodziców jak i nauczycieli, jak i szeroko pojętego rynku edukacyjnego na potrzebach młodszych dzieci. Tę dysproporcję widać m.in. po liczbie publikacji popularno-naukowych– przytłaczająca większość książek nt. wychowania skupia się na niemowlakach, przedszkolakach, dzieciach wczesnoszkolnych.

/ Na rynku komercyjnych i bezpłatnych usług edukacyjnych znacząco dominują oferty warsztatów i zajęć skierowanych do małych dzieci i rodziców. Większość mediów, wydawnictw, influencerów skupia swoje działanie na dzieciach młodszych i ich rodzicach. Także wiele organizacji pozarządowych skupia się na rozwijaniu kompetencji inteligencji społecznej i emocjonalnej wśród młodszych dzieci m.in.: Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja emocJA, Fundacja wyobraź sobie i in.

/ Wiemy także, ze dzieci i młodzież z rodzin korzystających z pomocy społecznej mają istotnie wyższe wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych niż ich rówieśnicy z rodzin, które nie korzystają z tej pomocy. Dlatego swoją pomoc chcemy kierować do wszystkich dzieci w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem szkół publicznych.

/ Większe rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u młodzieży powyżej 12 r.ż. (w porównaniu do dzieci w wieku 7-11 lat) potwierdza, że dojrzewanie jest „wrażliwym” rozwojowo okresem życia, w którym pojawiają się nowe problemy i zaburzenia zdrowia psychicznego.

/ Kondycja psychiczna młodzieży jest takim wyzwaniem, ze względu na fakt, że zagrożeń zewnętrznych nie ubywa, a wsparcia jest nadal za mało. Czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży jest wiele m.in.: wydarzenia i procesy ogólnoświatowe (wojny, głód, bieda, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, etc.) oraz przekazy medialne podsycające lęk. Są także: zagrożenia związane z nadmierną konsumpcją mediów społecznościowych, presja środowiska w kontekście osiągnięć edukacyjnych, przemoc rówieśnicza, indywidualistyczna i konsumpcjonistyczna kultura, niedostateczna ilość czasu i uważności najbliższych opiekunów.

/ Ponadto, nadal w Polsce mamy do czynienia z niewystarczającą świadomością problemu oraz niską dostępnością usług z zakresu wsparcia psychologicznego. To tylko wierzchołek góry lodowej potencjalnych przyczyn pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodzieży.

Pomóż nam realizować naszą misję!

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Wise Future University 20044
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
Wise Future University 20044

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu