Fundacja Studencka Młodzi-Młodym
Fundacja Prowincjonalna KRS: 0000270261 DOPISEK: FUNDACJA PROWINCJONALNA 14104
  • Miejscowość: Rabka Zdrój
  • Kategoria: Organizacja
  • Liczba odwiedzin: 128

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Aktywacja kulturalna Prowincji

Celami Fundacji są:
a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym w szczególności:
- popularyzacja twórczości dla dzieci i młodzieży, w tym podniesienie rangi obchodów
Dnia Dziecka w Mieście Dzieci Świata;
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym w
szczególności poszerzenie oferty kulturalnej artystycznej i naukowej dla mieszkańców,
kuracjuszy i turystów poprzez organizowanie wystaw, festiwali, spotkań autorskich,
koncertów, warsztatów, wykładów itp.
c) promocja Uzdrowiska i miasta Rabka-Zdrój poprzez organizowanie ewentów, gali, pokazów,
wydarzeń artystycznych, rekonstrukcji historycznych itp.
d) promocja i sprzedaż wydawnictw, obrazów, rzeźb oraz wyrobów rękodzieła miejscowych
twórców i artystów
e) działalność wydawnicza i publicystyczna
f) wspieranie i współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pożytku publicznego przy
organizacji imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: FUNDACJA PROWINCJONALNA 14104
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
FUNDACJA PROWINCJONALNA 14104

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu