poprawa warunków funkcjonowania szkoły w Komornikach
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach KRS: 0000270261 DOPISEK: ZPS Komorniki 9798
  • Miejscowość: Kluczewsko
  • Kategoria: Szkoła
  • Liczba odwiedzin: 631

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

poprawa warunków funkcjonowania szkoły w Komornikach

Jednym z punktów Koncepcji Pracy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach jest utrzymanie bazy szkoły. Oczywiście zakładane cele związane są z możliwościami finansowymi Szkoły i organu prowadzącego, dotyczą jednak między innymi:
- utrzymania budynku Szkoły w odpowiednim stanie technicznym,
- dbania o estetykę obiektu i jego otoczenia,
- doposażenia pozostałych sal w tablice interaktywne,
- zakupu sprzętu sportowego (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami),
- wzbogacenia wyposażenia Szkoły o nowy sprzęt komputerowy i infrastrukturę dydaktyczną,
- stworzenia ogrodu przedszkolnego, „zielonego boiska” uczniów klas I-III.
- zakupu własnego środka transportu;
- stworzenia „bazy” dla zuchów i harcerzy
- doposażenia przyszkolnego placu zabaw.
- zakup pomocy dydaktycznych dla niepełnosprawych uczniów.

Sukcesem dla organu prowadzącego będzie budynek szkolny zapewniający przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy wyposażony w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny: z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz realizowaną podstawą programową.
Zadania prowadzące do poprawy bazy szkolnej:
- racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi,
- przeprowadzenie remontów bieżących w obrębie budynku Szkoły,
- unowocześnienie sprzętu komputerowego (wymiana starych jednostek w pracowni komputerowej) ,
- uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego i oprogramowania,
- systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki Szkoły,
- zakup sprzętu sportowego,
- systematyczna wymiana sprzętu szkolnego
- doposażenie sali przedszkolnej,
- doposażenie przyszkolnego placu zabaw,
- budowa „bazy” dla zuchów i harcerzu z miejscem na ognisko i biwak, za budynkiem szkoły,
- pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych,
- zakup własnego środka transportu.
- zakup materiałów ,sprzętu niezbędnego dla uczniów niepełnosprawnych.

Udostępnij na Fb

Video - Przekaż 1,5% na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach

Udostępnij film na Facebook

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: ZPS Komorniki 9798
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
ZPS Komorniki 9798

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu