Fundacja Studencka Młodzi-Młodym
Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne KRS: 0000270261 DOPISEK: FTTK Białystok 4942
  • Miejscowość: Białystok
  • Kategoria: Organizacja
  • Liczba odwiedzin: 1402

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Fundacja FTTK w działaniach na rzecz społeczności tatarskiej postawiła sobie za podstawowy cel aktywność na rzecz rozwoju kulturalno-edukacyjnego dzieci i młodzieży, integrację społeczną mniejszości tatarskiej, odbudowę emocjonalną Tatarów, rozbudzenie poczucia własnej tożsamości etnicznej oraz podtrzymanie tradycji narodowej.

Bardzo ważnym aspektem działań Fundacji jest aktywizacja młodego pokolenia, dążenie do wzbudzenia w nich chęci poznania kultury narodu, z którego pochodzą, wspólne spotkania, wzajemne poznanie się.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

1) ochrona tatarskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie, zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko-tatarskim współistnieniu,
2) rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Tatarów polskich wśród młodego pokolenia,
3) tworzenie platformy dla dialogu polsko-tatarskiego,
4) promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego,
5) upowszechnianie, ochrona wolności, praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji;
6) propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa demokratycznego;
7) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauka, edukacja, oświata, wychowanie, badania naukowe i innowacyjność;
10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie narodowości oraz rozwoju świadomości narodowej, świadomości wspólnot europejskich, praw obywatelskich i kulturowych;
11) niesienie pomocy społecznej i prawnej dla najuboższych osób i rodzin lub osób w potrzebie;
12) rozwój i popularyzacja sportu i zdrowia;
13) organizowanie imprez sportowych, turystycznych, integracyjnych, kulturowych;
14) propagowanie i upowszechnianie idei tolerancji religijnej, narodowościowej, kulturowej;
15) działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
16) działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, kulturalnemu oraz ekonomicznemu;

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: FTTK Białystok 4942
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
FTTK Białystok 4942

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu