Pomóż nam usłyszeć i zrozumieć świat
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących KRS: 0000270261 DOPISEK: OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331
  • Miejscowość: Wejherowo
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 3583

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Pomóż nam usłyszeć i zrozumieć świat

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie istnieje od 1921 roku. Kształcimy dzieci i młodzież niesłyszącą i niedosłyszącą z terenu całej Polski, na wszystkich etapach edukacyjnych: w przedszkolu, szkole podstawowej, szkołach ponadpodstawowych – szkole branżowej I stopnia, technikum, liceum i szkole policealnej. Dzięki specjalnym metodom nauczania oraz doświadczeniu kadry od kilku lat skutecznie pomagamy również dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, z afazją, nadpobudliwym psychoruchowo. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość korzystania z internatu. Prowadzimy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci – także słyszących, potrzebujących kompleksowej opieki terapeutycznej oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego z uwagi na różnorodne zaburzenia rozwoju, jego opóźnienie, niepełnosprawność. Naszym głównym celem jest przygotowanie niesłyszących wychowanków do życia wśród ludzi słyszących. W nauczaniu stosujemy metodę ustną, rozwijamy umiejętność odczytywania wypowiedzi z ust oraz posługiwania się mową dźwiękową. Wspomagamy edukację językiem migowym oraz alternatywnymi metodami komunikacji. Zebrane środki pragniemy wykorzystać na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, potrzebnych do prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz nauki alternatywnych metod komunikacji.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu