Pomóż nam usłyszeć i zrozumieć świat
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących KRS: 0000270261 DOPISEK: OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331
  • Miejscowość: Wejherowo
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 3183

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Pomóż nam usłyszeć i zrozumieć świat

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie istnieje od 1921 roku. Kształcimy dzieci i młodzież niesłyszącą i niedosłyszącą z terenu całej Polski, na wszystkich etapach edukacyjnych: w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych – zasadniczej szkole zawodowej, technikum i szkole policealnej. Uczniowie zamiejscowi mają możliwość korzystania z internatu. Prowadzimy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci – także słyszących, potrzebujących kompleksowej opieki terapeutycznej oraz stymulacji rozwoju psychoruchowego z uwagi na różnorodne zaburzenia rozwoju, jego opóźnienie, niepełnosprawność.Naszym głównym celem jest przygotowanie niesłyszących wychowanków do życia wśród ludzi słyszących. W nauczaniu stosujemy metodę ustną, rozwijamy umiejętność odczytywania wypowiedzi z ust oraz posługiwania się mową dźwiękową. Wspomagamy edukację językiem migowym oraz alternatywnymi metodami komunikacji.Dzięki specjalnym metodom nauczania oraz wieloletniemu doświadczeniu kadry możemy skutecznie pomagać dzieciom niesłyszącym również z dodatkową niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, niedowidzącym, z autyzmem, afazją, nadpobudliwym psychoruchowo.Zebrane środki pragniemy wykorzystać na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, potrzebnych do prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz nauki alternatywnych metod komunikacji.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
OSW 2 dla Niesłyszących Wejherowo 4331

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu