Zbieramy i pomagamy
FUNDACJA DOBROCZYNNI KRS: 0000270261 DOPISEK: FUNDACJA DOBROCZYNNI 20691
  • Miejscowość: Warszawa
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 213

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Zbieramy i pomagamy

Zbieramy na cele statutowe, zebrane środki pomagają nam w realizacji społecznie użytecznych celów, tj.: niesienia pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej; działań na rzecz ochrony praw dziecka; działań na rzecz ochrony przed przemocą psychiczną, emocjonalną, religijną, fizyczną, seksualną, ekonomiczną na rzecz dzieci i dorosłych; działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; ochrony swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; promocji i ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; działań na rzecz ułatwienia integracji cudzoziemców w Polsce; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; edukacji, wychowania, nauki i rozwoju innowacyjności; działań wspomagających rozwój wspólnot lokalnych i wsparcia dla inicjatyw obywatelskich w wymiarze społecznym i ekonomicznym; kultury, sztuki i ochrony dóbr materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego; wspierania rozwoju świadomości klimatycznej i ochrony środowiska naturalnego; ochrony zwierząt i ich praw.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: FUNDACJA DOBROCZYNNI 20691
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
FUNDACJA DOBROCZYNNI 20691

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu