Zbudujmy Panu dom pośród nas
Rzymskokatolicka Parafia Św. Doroty w Łodzi KRS: 0000270261 DOPISEK: PARAFIA MILESZKI 17629
  • Miejscowość: Łódź
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 1064

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Zbudujmy Panu dom pośród nas

Kościół pw. św. Doroty zlokalizowany jest po południowo-wschodniej stronie historycznego nawsia owalnicowego układu dawnej wsi Mileszki, odnotowanej po raz pierwszy w potwierdzonych źródłach w 1393 r. (S. i S.M.Zajączkowscy) na podłużnej, należącej do kościoła katolickiego działce, dłuższą osią w układzie północ-południe (nie jest orientowany). Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z lat 1415 -1418. Świątynia spaliła się jednak w 1543 r. Drugi kościół wybudowany w 1543 r. spalił się w 1766 r. Trzeci kościół wzniesiony w 1766 r., powiększony w 1832 r. (przez dobudowanie wieży z kruchtą) spalił się 31.08. 2015 r.
Ocalałe z pożaru fragmenty budynku kościoła stanowią relikt świątyni wzniesionej w 1766 r., niosąc ze sobą dane o historii parafii w Mileszkach, a także obrazując historyczny układ ruralistyczny, skonstruowany na planie owalnicy.
Kościół parafialny pw. św. Doroty w Mileszkach został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr KL.IV-680/416/67 z dnia 28.08.1967 r. pod numerem A/141. Kościół wzniesiony został w 1766 r. prawdopodobnie z wykorzystaniem elementów starszej świątyni pochodzącej jeszcze z I połowy XVI w. Świątynia stanowiła lokalną dominantę - jednym z nielicznych komponentów historycznego układu ruralistycznego średniowiecznej wsi Mileszki (owalnica) jako najważniejszy element zabytkowego zespołu sakralnego.
Pożar, który miał miejsce 31 sierpnia 2015 r. spowodował całkowite zniszczenie kościoła.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego skreślono z rejestru zabytków jego część północną, pozostawiając ochronę konserwatorską ścian prezbiterium z przyległymi ściankami wyznaczającymi szerokość nawy oraz murowanej zakrystii wschodniej. Parafianie, proboszcz parafii i władze Archidiecezji Łódzkiej przy całkowitej aprobacie i wsparciu mieszkańców Łodzi podjęły decyzję o odbudowie drewnianego kościoła, powtarzającego jego formę przed spaleniem. Chronione rejestrem pozostałości zostały wykorzystane jako elementy wkomponowane w konstrukcję nowej - odbudowanej świątyni.
Obecnie jesteśmy na etapie dokańczania budowy i wyposażania przyszłej świątyni. Stoimy jednak przed "ścianą" braku środków na dokończenie tego dzieła. Do dokończenia budowy brakuje nam obecnie ok. 1,5 mln zł., co jest dla naszej niewielkiej parafii kwotą nieosiągalną. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc. W intencji Ofiarodawców sprawowana jest Msza św. w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 20.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PARAFIA MILESZKI 17629
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
PARAFIA MILESZKI 17629

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu