Działalność kościerskiego klubu morsów forrest gump
KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP KRS: 0000270261 DOPISEK: KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 17016
  • Miejscowość: Niedamowo
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 258

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Działalność kościerskiego klubu morsów forrest gump

- Kościerski Klub Morsów „Forrest Gump”, zwany w dalszej części Klubem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.
- Klub posiada osobowość prawną.
- Klub tworzy się na czas nieokreślony.
- Członkowie Klubu uczestniczą w kąpielach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

- Terenem działalności Klubu jest obszar całego świata, w szczególności obszar Miasta i Gminy Kościerzyna i okolic.
- Siedziba władz Klubu mieści się w Niedamowie. (Adres do korespondencji: 83-400 Kościerzyna, Niedamowo 17A).
- Klub może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

- Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
- Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swych celów może zatrudniać pracowników.
- Klub może prowadzić działalność odpłatną .

- Celem Klubu jest:
1/ propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych oraz w morzu,
2/ ochrona i promocja zdrowia poprzez hartowanie ciała oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
3/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym między innymi poprzez zdobywanie poparcia dla ich masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach.
5/ zwiększenie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,
6/ działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem oraz całoroczna organizacja aktywnego wypoczynku.
7/ działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach oraz udział w międzynarodowych zlotach morsów,
8/ działalność charytatywna między innymi propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
9/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez szerzenie wiedzy na ten temat
10/ działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez zabezpieczanie imprez sportowo - rekreacyjnych

- Do realizacji powyższych celów Klub dąży poprzez:
1/ organizację wspólnej rozgrzewki i kąpieli co najmniej raz w tygodniu,
2/ organizację imprez okolicznościowych, w szczególności:
- otwarcie sezonu w pierwszą niedzielę października,
- przywitanie Nowego Roku,
- udział w Zlotach Morsów
- zakończenie sezonu w ostatnią niedzielę kwietnia,
3/ organizowanie innych imprez związanych z hartowaniem ciała, kąpielami w niskich temperaturach, kulturą fizyczną i sportem, propagowaniem zdrowego stylu życia,
4/ pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
5/ inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Klubu,
6/ podnoszenie kwalifikacji i stopni nurkowych.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 17016
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 17016

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu