ochrona i badania ptaków oraz edukacja ekologiczna
GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO ORNITOLOGICZNE KRS: 0000270261 DOPISEK: GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO ORNITOLOGICZNE 16808
  • Miejscowość: BYTOM
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 191

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

ochrona i badania ptaków oraz edukacja ekologiczna

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zachowania oraz odtwarzania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziko żyjących ptaków i ich siedlisk,
w tym:
1. prowadzenie naukowych badań ornitologicznych, a zwłaszcza:
a. monitorowanie zmian w ugrupowaniach i populacjach ptaków,
b. badanie liczebności i rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków,
c. badanie biologii, etologii i wędrówek ptaków,
d. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i osobami
zajmującymi się badaniami ptaków,
e. publikowanie naukowych wydawnictw ornitologicznych,
2. upowszechnianie i promowanie ornitologii, a zwłaszcza:
a. propagowanie wiedzy na temat ptaków,
b. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tematach związanych z ptakami,
c. popularyzowanie obserwacji ptaków jako sposobu spędzania wolnego czasu,
d. organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, zebraniach, zjazdach, sympozjach,
konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach,
wykładach, wystawach, konkursach i wycieczkach związanych z ptakami, badaniem,
obserwowaniem i ochroną ptaków,
e. wydawanie publikacji o ptakach, ornitologach i obserwatorach ptaków,
3. ochrona przyrody i środowiska, a zwłaszcza:
a. przedstawianie opinii, stanowisk, ekspertyz w kwestiach dotyczących ptaków oraz
ochrony ptaków i ich siedlisk,
b. aktywna ochrona ptaków i ich siedlisk,
c. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz organami administracji
działającymi na rzecz ochrony przyrody,
4. współpraca z wszelkimi podmiotami, osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi cele
zbliżone do celów Stowarzyszenia,
2
5. prowadzenie wszelkich działań sprzyjających ptakom, ochronie ptaków i ich siedlisk oraz
ornitologom i obserwatorom ptaków.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO ORNITOLOGICZNE 16808
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
GÓRNOŚLĄSKIE KOŁO ORNITOLOGICZNE 16808

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu