kompleksowa rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" KRS: 0000270261 DOPISEK: ŚDS Promyczek 14813
  • Miejscowość: KędzierzynKoźle
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 319

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

kompleksowa rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność z dniem 01.11.1997 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy. Realizuje zadania merytoryczne wynikające z przepisów o: samorządzie gminnym,finansach publicznych, pomocy społecznejol2ochronie zdrowia psychicznego oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z elementów oparcia społecznego, polegającego na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym”.
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich rodzin.
Terenem działania ośrodka jest Gmina Kędzierzyn – Koźle. Od 2008 r. z ośrodka korzystają także osoby niepełnosprawne z Gminy Bierawa, na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle. Ośrodek mieści się w budynku dawnego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. P. Skargi 11. Zajmuje powierzchnię 1119,29 m2, na podstawie umowy – użyczenia i dysponuje 60 miejscami. ZAKRES USŁUG: Terapia:
• logopedyczna
• psychologiczna
• pedagogiczna oraz EEG Biofeedback ( usprawnianie funkcjonowania OUN)
• zajęciowa,
Zajęcia ruchowe:
• ćwiczenia gimnastyczne indywidualne i grupowe,
• na siłowni,
• nordic Walking,
• pilastes.
Relaksacja w Sali wyciszeń
Zajęcia teatralne i taneczne
Socjoterapia
Ergoterapia (w tym: prace porządkowe, dyżury w jadalni, prace w ogrodzie)
Treningi umiejętności społecznych:
• kulinarne,
• robienia zakupów
• komunikacji społecznej,
• czystości,
• spędzania czasu wolnego.
Zajęcia komputerowe i poligraficzne
Rozwijanie pasji w zakresie ceramiki i witrażu.
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w okresie zimowym i letnim (zawody sportowe, wyjścia do kina, teatru, wycieczki itp.)
Gry i zabawy kierowane i spontaniczne.
Udział w imprezach o charakterze integracyjnym (w ośrodku i poza ośrodkiem)
Rehabilitacja medyczno - ruchowa indywidualna (kinezytaping, rehabilitacja metodą NDT Bobath, PNF, Mulligana itp.), zlecona przez lekarza specjalistę.
Fizykoterapia (prądy TENSA, krioterapia, laser itp.) Zapewniamy ciepły posiłek w ramach treningów kulinarnych.
Konsultacje medyczne (neurolog i ortopeda)
Pomoc w załatwianiu spraw osobistych uczestnika i jego rodziny (interwencje, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formułowaniu pism itd.)
Usługi opiekuńcze (pomoc w samoobsłudze, karmienie, mycie).
Wszystkie usługi wyłącznie dla naszych uczestników.
Procedura przyjęcia znajduje się w zakładce bip.promyczek-dom.pl

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: ŚDS Promyczek 14813
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
ŚDS Promyczek 14813

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu