Zbieranie 1% Podatku dla osób niepełnosprawnychJakie trzeba spełniać kryteria, aby osoba niepełnosprawna mogła dołączyć do Fundacji?

Fundacja Studencka Młodzi Młodym niesie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz chorym. Nie jest istotne czy osobą potrzebującą jest osoba niepełnoletnia czy powyżej 18 r. ż. Fundacja Studencka Młodzi Młodym pomaga każdej osobie, która takiego wsparcia potrzebuje.

Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności jak również osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, ale ze względu na swój stan zdrowia potrzebuje dodatkowych środków finansowych na leczenie, może zgłosić się do Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.

Jeśli potrzebujesz środków pieniężnych na kosztowne leczenie, rehabilitacje, leki, środki medyczne, wizyty lekarskie, konsultacje medyczne to zgłoś się do FSMM, jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka, które potrzebuje specjalistycznych leków, masaży, rehabilitacji, terapii, skontaktuj się z nami. Z pomocą FSMM możesz zbierać fundusze z 1% podatku na niezbędne leczenie.

Jeśli występuje u Ciebie któryś rodzaj niepełnosprawności tj. Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne: stwardnienie rozsiane (SM),mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgu, epilepsja, choroba Alzheimera i demencje, choroba Parkinsona, niepełnosprawność ruchowa: Paraplegia i tetraplegia, amputacje: choroby reumatyczne, niepełnosprawność intelektualna, Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Bräha-Kauffmanna, Zespół Downa, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby serca, astma, niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota, niepełnosprawność słuchu i/lub mowy, schorzenia metaboliczne, cukrzyca, Choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby układu moczowo-płciowego, choroby rzadkie/genetyczne, choroby psychiczne, nowotwory i inne, lub jeśli Ty czy ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi, bądź była to inna sytuacja losowa, przez którą znalazłeś się w trudnej sytuacji zdrowotnej – zgłoś się do FSMM i zbieraj dodatkowe dofinansowanie z 1% podatku.

Zgłoś się do FSMM telefonicznie, w formie e-mail lub osobiście.

Powiedz nam z jaką chorobą się zmagasz, na co potrzebujesz środków finansowych. Podczas rozmowy ustalimy z Tobą warunki współpracy jakie obowiązują w Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym. Warunki są bardzo proste. Jedyne co musisz posiadać przy zgłoszeniu do Fundacji to chęć zbiórki funduszy z 1% podatku.

Podczas rozmowy podajesz konsultantowi Fundacji informacje potrzebne do zarejestrowania w bazie FSMM, dzięki którym zostaniesz Partnerem, Podopiecznym Fundacji; są to m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Pracownik Fundacji podczas rozmowy ustala z Tobą dopisek jest to inaczej mówiąc cel szczegółowy, po którym FSMM wie, jakie środki finansowe z 1% podatku udało się zebrać na Twoje leczenie lub inne niezbędne rzeczy związane z poprawą stanu zdrowia.

Otrzymujesz również na podany adres e-mail niezbędne dane do zalogowania się na profil Partnera tj.; login i hasło. W panelu Partnera masz dostęp do wszystkich informacji oraz dokumentów, które obowiązują przy współpracy z FSMM tj.: Porozumienie oraz Regulamin. Wystarczy, że wydrukujesz w/w dokumenty, podpiszesz je (w przypadku osób niepełnoletnich to rodzic/opiekun jest Reprezentantem dziecka w Fundacji oraz podpisuje wszelkie niezbędne dokumenty) i wyślesz dokumentacje do Fundacji drogą tradycyjną, (prosimy również pamiętać, aby do Porozumienia dołączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia).

Radosław Taranek
KRS: 0000270261     dopisek: Radek 78
Radosław Taranek

Na co mogą być zbierane fundusze z 1% podatku dla osoby niepełnosprawnej w Fundacji

Fundacja Studencka Młodzi Młodym doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile kosztuje leczenie, zabiegi rehabilitacyjne czy leki. Dlatego za naszym pośrednictwem możesz zbierać 1% podatku na potrzebne leczenie.

Osoby chore, niepełnosprawne mogą zbierać środki finansowe z 1% podatku przez FSMM na szereg potrzebnych rzeczy, niezbędnych do poprawy stanu zdrowia Są to m.in.

 • - leki różnego rodzaju np.: leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki psychotropowe, środki nasenne, hipnotyczne, analeptyki opioidowe), leki wpływające na obwodowy układ nerwowy (np. środki znieczulające miejscowo, leki zwiodczające mięsnie szkieletowe, sympatykomimetyki), leki wpływające na układ krążenia i krzepnięcie krwi (np. leki nasercowe, leki przeciwarytmicze, leki obniżające ciśnienie krwi), leki stosowane w chorobach układu pokarmowego (np. leki przeczyszczające, leki przeciwbiegunkowe, leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, leki przeciwwymiotne), leki przeciwhistaminowe, leki moczopędne (np. leki moczopędne o działaniu osmotycznym, leki typu sulfonamidów), hormony (np. hormony wysp trzustkowych, hormony o budowie steroidowej, hormony tarczycy, leki przeciwcukrzycowe), witaminy, chemioterapeutyki (np. leki alkilujące, antybiotyki przeciwnowotworowe, hormony i antyhormony), radiofarmaceutyki, leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze (np. antybiotyki, środki dezynfekujące, odkażające, leki na wątrobę i przeciwgruźlicze, leki przeciwpierwotniakowe, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwrobacze)
 • leczenie różnego typu: arteterapia, balneoterapia, chemioterapia, delfinoterapia, farmakoterapia, fizykoterapia, fizjoterapia, hipnoterapia, klimatoterapia, leczenie chirurgiczne, leczenie bodźcowe, leczenie dietetyczne, leczenie intensywne, leczenie objawowe, leczenie paliatywne, leczenie przyczynowe, leczenie spoczynkowe, leczenie szpitalne, leczenie zachowawcze, leczenie zajęciowe, metody alternatywne, psychoterapia, radioterapia, ziołolecznictwo
 • różnego rodzaju materiały opatrunkowe, do dezynfekcji i inne m.in. tradycyjne plastry na rany, opatrunki specjalistyczne: plastry na odleżyny, oparzenia i owrzodzenia, opatrunki na trudno gojące się rany opatrunki do wykorzystania profesjonalnego: opatrunki na rany pooperacyjne, plastry hydrowłókniste, hydrokoloidowe, alginianowe, plastry na rany hydrożelowe, plastry na rany z jonami srebra, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne, bandaże samoprzylepne, siatki opatrunkowe, zestawy do terapii obrzęku limfatycznego, kompresy gazowe, kompresy włókninowe, kompresy celulozowe, opatrunki chłonne/ wysokochłonne, igły, strzykawki
 • różnego rodzaju wózki: wózki inwalidzkie standardowe, wózki inwalidzkie aktywne, wózki inwalidzkie stabilizujące, wózki pokojowe, wózki terenowe, wózki sportowe, wózki pielęgnacyjne, wózki dziecięce specjalne, wózki elektryczne, Handbike, skutery inwalidzkie elektryczne

 • różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np.: krążki i poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, podnośniki transportowe i rehabilitacyjne, podnośniki wannowe, foteliki rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, schodołazy,rowery rehabilitacyjne, drabinki rehabilitacyjne, kompresy żelowe ciepło-zimno, laski i kule, piłki i wałki do ćwiczeń, stoliki na łóżko, taśmy Kinesio, termofory, urządzenia do ćwiczeń
 • pieluchomajtki dla dorosłych np.: pieluchomajtki, zestawy z pieluchomajtkami, majtki chłonne, zestawy z majtkami chłonnymi, majtki siatkowe i wkłady chłonne
 • wkładki urologiczne (wkładki urologiczne dla kobiet, wkładki urologiczne dla mężczyzn, zestawy z wkładkami urologicznymi)
 • podkłady higieniczne (podkłady jednorazowe, podkłady wielorazowe)
 • protezy (kosmetyczne, mechaniczne, mioelektryczne)
 • ortezy (kręgosłupa, kończyn górnych, kończyn dolnych)
 • specjalistyczne lóżka
 • rehabilitacje typu: fizykoterapia (jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, fonoforeza, pole magnetyczne, TENS, elektrostymulacja, laser, sollux, krioterapia miejscowa, kinezyterapia i metody specjalne (ćwiczenia korekcyjne, terapia metodą PRESSIO, metoda McKenziego, metoda Mulligana, metoda PNF) i wiele innych
 • turnusy rehabilitacyjne różnego rodzaju: (usprawniająco - rekreacyjny; rekreacyjno-sportowy i sportowy; szkoleniowy; psychoterapeutyczny; rozwijający zainteresowania i uzdolnienia, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością).
 • konsultacje lekarskie ze specjalistami np. : Internista, Okulista, Alergolog ,Chirurg naczyniowy, Dermatolog, Diabetolog, Endokrynolog, Gastrolog, Ginekolog, Kardiolog, Laryngolog, ,Nefrolog, Neurochirurg, Onkolog, Ortopeda, Reumatolog, Urolog i inni
 • remont mieszkania, które ułatwi osobie niepełnosprawnej poruszanie się po swoim mieszkaniu np.: odpowiednie przystosowanie łazienki w specjalistyczne nakładki na sedes, siedziska pod prysznic, rampy progowe, podnośniki wannowe oraz inne niezbędne dodatki do mieszkania, które ułatwiają osobie niepełnosprawnej oraz jego opiekunom codzienne funkcjonowanie. Osoba niepełnosprawna może wyremontować cale mieszkanie tj. przystosować odpowiednio miejsce do pracy, do spania w odpowiednie łóżko rehabilitacyjne i inne niezbędne rzeczy oraz przekształcić kuchnie tak , aby poruszanie w miejscu zamieszkania było jak najprostsze tj. modyfikując lub zmieniając jej umeblowanie na takie, które spełnia wymagania osób na wózkach np.:, niższe szafki, miejsce pod blatem, meble na kółkach, uchwyty na odpowiedniej wysokości a także wymieniając drzwi lub stare okna na nowe, z klamkami na odpowiedniej wysokości.

Jak wygląda proces pozyskiwania 1% Podatku

Proces pozyskiwania środków z 1% podatku przez FSMM jest bardzo prosty. Po zgłoszeniu chęci współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym, Partner wraz z pracownikiem Fundacji ustala dopisek. Jest to inaczej mówiąc cel szczegółowy, dzięki któremu FSMM wie do którego z Partnerów należą pozyskane środki z 1% podatku.

Partner podczas rozmowy telefonicznej lub będąc osobiście w Fundacji otrzymuje login i hasło, dzięki czemu ma on wgląd do wszelkich dokumentów i innych ważnych rzeczy znajdujących się tam. Partner w swoim indywidualnym profilu (dane do zalogowania się na profil, Partner otrzymuje podczas podania danych osobowych, niezbędnych do zarejestrowania w bazie Fundacji) ma umieszczone dokumenty dotyczące nawiązania współpracy tj.; Porozumienie oraz Regulamin. Podpisane dokumenty należy przesłać do FSMM drogą tradycyjną, czyli listem.

Proces pozyskiwania środków oraz powodzenie akcji przekazania 1% podatku zależy przede wszystkim od Partnera FSMM. Fundacja zapewnia każdemu podopiecznemu 500 sztuk papierowych, darmowych wizytówek, które są niezbędne, aby dobrze promować akcje.

Po stronie Partnera/Podopiecznego należy dotarcie do jak największej ilości osób w celu poinformowania o zbiórce funduszy z 1% podatku.

Partner może zachęcić osoby ze swojego otoczenia tj.: rodzinę, znajomych, sąsiadów. Może tez udać się do pobliskiego Urzędu Skarbowego, do biura rachunkowego i poprosić o wsparcie dotyczące przekazania 1% podatku. Zaangażowanie Partnera w promocję akcji przekłada się na zebrane sumy. Poniżej znajduje się kilka przykładów promocji takiej akcji, które można śmiało wykorzystać podczas zbiorki 1% podatku.

 • Można udostępnić post w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram i inne..
 • Można potraktować pozyskiwanie 1% jako priorytet i ustawić na facebookowym profilu zdjęcie wizytówki elektronicznej w tle
 • Można tez oprócz zdjęć i postów zdecydować się na urozmaicenie przekazu np.; tworząc krótki film video, w którym w roli głównej może wystąpić osoba potrzebująca i informująca o możliwości zbiorki funduszy z 1 % podatku
 • Mając do dyspozycji wizytówki w formie papierowej można udać siś do pobliskiego sklepu, saloniku kosmetycznego, fryzjerskiego czy innego miejsca, w którym ruch osób jest wysoki

Dofinansowania dla niepełnosprawnych

Przekazując Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym 1% podatku, pomagasz troszczyć się o dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością. Dzięki przekazanym środkom z 1% podatku na FSMM finansujemy leki, leczenie, turnusy rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie, środki medyczne oraz wiele innych niezbędnych rzeczy, które są tak ważne dla Podopiecznych Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.

Fundacja Studencka Młodzi Młodym stworzyła program dofinansowań dla osób niepełnosprawnych, którym brakuje funduszy na leki, rehabilitacje, konsultacje medyczne, turnusy lecznicze i rehabilitacyjne. Jeśli nie jesteś jeszcze Podopiecznym FSMM zgłoś się do nas i skorzystaj z programu dofinansowań, aby moc w pełni zbierać fundusze z 1% podatku na swoje leczenie.

Zacznij zbierać 1 procent

Fundacja studencka „młodzi-Młodym” - co nas wyróżnia?

Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” jest jedną z najlepszych organizacji OPP w całej Polsce. Oto cechy, dzięki którym wyróżniamy się na tle innych fundacji:

Medal

Jesteśmy w pierwszej dziesiątce organizacji OPP w całej Polsce!
- według danych Ministerstwa Finansów z 2015 roku.

Zegarek

Mamy szybką i prostą Rejestrację
– w 4 prostych krokach zarejestrujesz swoje konto, podając niezbędne dane. Resztę załatwimy telefonicznie.

monitor fsmm

Dajemy Ci darmowe konto Partnera
– to miejsce, w którym publikujesz opisy i zdjęcia swojej akcji, wraz z danymi do przelewu na Twój cel!.

Telefon

Do Twojej dyspozycji jest nasz Opiekun Partnera
- jeśli masz jakiekolwiek pytania i wątpliwości dzwoń pod numer 795 795 747.

Megafon

Otrzymujesz bezpłatne materiały promocyjne - 500 wizytówek do rozdania wśród darczyńców i plakat elektroniczny, dostępny w Panelu.

Rakieta

Współpraca z nami jest zawsze bezpłatna
– 10 procent na cele statutowe pobieramy tylko od zebranych kwot, nigdy od indywidualnych wpłat.

Strzałka

Mamy najszybszy czas rozliczenia środków!
– pieniądze zebrane przez Partnerów są rozliczane po otrzymaniu list ze skarbówki.

Waga

Brak minimalnych wpłat i wypłat
– możesz wpłacać i wypłacać dowolne kwoty na swój cel.

Program PIT

Dajemy Ci darmowy program PIT
– aplikacja jest gotowa do pobrania i pracy (także online) w Twoim Panelu Partnera.

Kalkulator

Rozliczamy za Ciebie księgowość PIT
- rozliczeniem Twojej darowizny zajmują się nasi księgowi.

Wykres

Najprostsza obsługa finansów
– taka, jak w najlepszym banku: wykaz dostępnych środków, lista wpłat i prosty dostęp do transakcji.

Zoom

Zawsze masz wgląd w listę wpłat indywidualnych
– w przypadku 1% możesz zobaczyć kwotę i urząd skarbowy (dane osobowe są chronione).

Puchar

Bierzesz udział w organizowanych konkursach
– dla różnych grup Partnerów. Dla zwycięzców oczywiście atrakcyjne nagrody (rzeczowe lub pieniężne).

Koło ratunkowe

Fundusz Nagłej Pomocy do dyspozycji dla niepełnosprawnych
– dodatkowe wsparcie finansowe w trudnej stytuacji, dla osób zarejestrowanych w naszej fundacji.

Zbiórka publiczna

Organizujemy zbiórki publiczne –
dodatkowa pomoc dla osób najbardziej potrzebujących pomocy.

Młotek sędziowski

Organizujemy dla Ciebie aukcje charytatywne
– dochód z licytowanych przedmiotów przekazujemy w całości naszym Partnerom.

promocja to podstawa!

Jako nasz Partner otrzymasz od nas za darmo materiały promocyjne, dzięki którym o Twojej zbiórce dowiedzą się podatnicy i potencjalne osoby chcące przekazać swój 1% osobom potrzebującym.

Wizytówki
500 sztuk darmowych wizytówek

Wizytówki zawierają dopisek Twojej akcji, oraz wzorem jak wypełnić PIT, aby przeznaczyć 1% podatku na Twój cel. Rozdaj je wśród znajomych i współpracowników, w szkołach , klubach, schroniskach, sklepach i innych miejscach publicznych.

Plakaty
Plakaty promocyjne w wersji cyfrowej do poprania

Pobierz wysokiej jakości plik z plakatem A3. Wydrukuj i rozwieś w widocznych miejscach, niech się wszyscy dowiedzą o Twojej akcji!.

Profil
Profil partnera - darmowa promocja w internecie

Przesyłaj i publikuj zdjęcia wraz z opisem na Profilu Partnera. Dzięki nim wszyscy dowiedzą się w jaki sposób działają środki pochodzące z 1% podatku. Dokumentuj ważne wydarzenia z życia szkoły, klubu czy stowarzyszenia na Profilu. Zamieszczaj materiały promujące Twoją działalność, ogłaszaj ważne wydarzenia i promuj własny profil na stronach internetowych. Pamiętaj, że widoczność w sieci to podstawa!.

Program do PIT
Darmowy program pit - narzedzie do twojej dyspozycji

Co roku, na naszej stronie internetowej dostępny jest program do rozliczania PIT, stworzony z myślą o naszych Partnerach. Program automatycznie wypełnia numer KRS oraz Twój dopisek w celach szczegółowych. Dzięki tym informacjom zawartym w arkuszu podatkowym pozyskujemy 1% podatku na Wasze cele. Program dostępny jest także w trybie online, do korzystania wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:
Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu