Zmiany w przepisach PIT i CIT

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

Prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju spółki zakupują niekiedy licencję od firm, które nie posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku płatnik pobierze podatek od należności wypłacanych osobie zagranicznej, ale musi to zgadzać się z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. W celu realizacji tych założeń jego obowiązkiem jest posiadanie certyfikatów rezydencji zagranicznych podmiotów.

Od dnia 4 stycznia 2015 roku obowiązują już nowe przepisy odnośnie certyfikatu rezydencji podatkowej. Nowelizacja reguł przyniosła nam nowe przepisy dotyczące samego stosowania certyfikatów rezydencji dla celów ustawy o PIT oraz CIT.

Aby otrzymać taki certyfikat należy zgłosić się do właściwego organu administracyjnego, który dokument wydaje. Zawiera on niezbędne informacje, w tym miejsce zamieszkania oraz właściwe miejsce siedziby jednostki. Certyfikat to dokument potrzebny szczególnie do potwierdzenia faktu, że dany podatnik działa i prowadzi swój biznes poza granicami kraju, w tym uiszcza odpowiedni podatek oraz ma możliwość korzystania z przewidzianych dla takiej działalności ulg.

Niektóre certyfikaty są wydawane bezterminowo, jednak większa część ma tzw. okres ważności. Dotychczas wydawane certyfikaty rezydencji nie miały odgórnie określonego terminu końcowego, dlatego nie było jasno określone do kiedy danym certyfikatem można się posługiwać.

W związku z nieokreśleniem w przepisach prawa ważności terminu certyfikatu, a co za tym idzie wielu niejasności w tym kontekście się pojawiających, wydane zostały liczne interpretacje indywidualne, a także orzeczenia sądowe. Polskie organy administracyjne nie zajęły jednak jednej, spójnej pozycji w tej materii, dlatego zagadnienie to rysuje nam się bardzo niejasno i chaotycznie.

Rozbieżność w orzekaniu o bezterminowej ważności certyfikatów doprowadziła do wykształcenia się kilku stanowisk, z których organy korzystały w zależności od własnego uznania. Jedno z koncepcji zakładała, że wydawany certyfikat zachowywał aktualność tak długi czas, dopóki podstawa prawna nie zostanie ostatecznie skodyfikowana i ustalona. Tak orzekł między innymi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2014 roku sygn. akt III 204/12. Wyrok ten jednak nie rozwiązał kluczowego problemu, a mianowicie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zweryfikować podstawę wydania certyfikatu?

Druga koncepcja zakładała zgoła nieco inny model działania. Według niej zagraniczny podatnik miałby dokonywać przedstawienia certyfikatu za każdym razem, kiedy dokonuje wpłaty. Jednak przekładając taki przepis na praktykę, „w praniu” wyglądałoby to kiepsko – szczególnie wtedy, kiedy częstotliwość wpłat byłaby wysoka.

Ostatecznie pozostawała jeszcze opcja zakładająca okresowe aktualizowanie certyfikatu rezydencji. Coś takiego teoretycznie mogłoby być robione ale przypomnijmy raz jeszcze – za teorią nie szły konkretne przepisy.

Zmiany w przepisach PIT i CIT

Tym samym niezbędna była nowelizacja przepisów odnoszących się do terminu ważności certyfikatu. Ustawodawca na nowo określił przepisy ustępów 1i -11 w artykule 26 ustawy o CIT. Zmodyfikowano także zapis przepisów zawartych w ustępach 9a-9d w artykule 41 ustawy o PIT.

Wskazówki o tym, jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, kiedy termin ważności nie został wskazany, odnajdziemy w nowych przepisach ustaw. Zgodnie z tym co zostało zapisane na kartach ustawy od 3 stycznia bieżącego, 2015 roku certyfikat posiada ważność przez okres 12 miesięcy, od momentu kiedy został wydany. Istnieją jednak okoliczności, w których ten stan rzeczy może się zmienić. W przypadku, gdy zmienia się miejsce zamieszkania lub siedziba rezydenta, ten musi jak najszybciej powiadomić o tym odpowiednie organy. Wszelkie zaniedbania i nezgloszenie takiego faktu będzie traktowane w świetle obowiązujących przepisów jako nieprawidłowe pobranie albo jako niepobranie podatku przez płatnika.

Ponadto obociążenia dotyczy płatnika, który otrzymał dokumenty, i od dnia, w którym wydany został certyfikat, dokonał przeprowadzki (zmiana miejsca zamieszkania) w okresie 12 miesięcy od tego momentu.

Na koniec przypominamy wreszcie – wszystkie zmiany w przepisach obejmują certyfikaty rezydencji bez wskazanego terminu ważności, zanim jeszcze pojawiły się nowe regulacje i weszły w życie. Wszystkie te certyfikaty są zatem jeszcze ważne, start terminu to 4 stycznia 2015 roku, więc jakby nie patrzeć 12 miesięcy upłynie dokładnie 4 stycznia 2016 roku. Mamy zatem równy rok.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY
 • Możliwość przekazania 1% podatku w Twój e-PIT

  Opublikowano:8 stycznia 2019

  Ministerstwo Finansów rozwiało wszelkie wątpliwości odnośnie możliwości przekazania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego w […]

 • Koniec wypełnianie PITów?

  Opublikowano:7 stycznia 2019

  Od stycznia 2019 roku wchodzi w życie rewolucja dotycząca składania rozliczeń podatkowych, zwłaszcza dla wszystkich, […]

 • Składki ZUS w 2019 roku

  Opublikowano:7 stycznia 2019

  Corocznie odbywa się spotkanie Rady Ministrów, celem ustalenia wysokości średniego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, na podstawie […]

 • Program PIT dla Macintosh i Linux

  Opublikowano:8 stycznia 2018

  W sieci znajduje się wiele programów do PIT, które obsługują wszystkie potrzebne druki PIT na […]

 • Jak wypełnić PIT-28 za 2017 rok?

  Opublikowano:4 stycznia 2018

  Okres od 1 do 31 stycznia 2018 roku to czas na rozliczenie PIT-28 za 2017 […]