Zmiany w drukach PIT 2016

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

Od nowego roku będziemy posługiwali się nowymi formularzami, przy okazji rozliczania swoich podatków dochodowych. 1 stycznia 2016 roku zmieniają się między innymi druki PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 oraz wiele załączników, które dodajemy do głównych arkuszy zeznań. Niektóre zmiany są czysto kosmetyczne, niektóre pociągnęły za sobą likwidację niektórych mniejszych druczków, natomiast warto pamiętać o tym, że zmieniły się także formularze oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Pół biedy gdy posługujemy się programem PIT 2016 – wtedy baza druczków zostanie automatycznie zaktualizowana online. Jeśli jednak dysponujemy wersjami papierowymi z zeszłego roku – należy się ich po prostu pozbyć, gdyż w 2016 roku są już nieaktualne.

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. W sprarwie określania wzroów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych oowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2001) określone zostały nowe wzroy zeznań dla podatku dochodowego PIT.

PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w ciągu roku podatkowego

PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w ciągu roku podatkowego

PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w ciągu roku podatkowego

PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w ciągu roku podatkowego

PIT-39 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w ciągu roku podatkowego

PIT-40 obliczenie rocznego podatku od dochodu uzyskanego w ciągu roku podatkowego

Dodatkowe druki załączników PIT 2016

PIT/O dołączana informacja o odliczeniach od dochodu i podatku w ciągu roku podatkowego

PIT/D informacja na temat dodatków mieszkaniowych w ciągu roku podatkowego

PIT/M Informacja na temat dochodów małoletnich dzieci, któryh dochody podlegają łącznemu opodatkowaniu łącznie z dochodami ich rodziców w ciągu roku podatkowego

PIT/B informacja o wysokości przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego

PIT/Z informacja o dochodch i stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla podatników prowadzących działalność w opraciu o zwolnienie z art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, uzyskanych w ciągu roku podatkowego

PIT/ZG informacja dotycząca przychodów zagranicznych otaz podatku zapłaconym w ciągu roku podatkowego

Wszystkie druki mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych (lub strat poniesionych) przez podatników przez cały rok 2015. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Należy przy tym jednak pamiętać, że jeśli składaliśmy już zeznanie na dostępnych dotychczas wzorach formularzy, to będa one właściwe gdyż uznaje się je za obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub też poniesionej straty). Jednocześnie swą moc utraciło poprzednie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. W sprawie określania wzorów rocznego obliczenia podatków oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego odo osób fizycznych (Dz. U. Poz 1674).

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY
 • Jak rozliczamy PIT-36 w 2016 roku

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w ciągu roku podatkowego uzyskiwali przychód bez pośrednictwa […]

 • W 2016 roku PIT-6 składamy do 20 stycznia

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Zmiany w prawie podatkowym objęły także tych podatników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Opierając […]

 • Co nowego w PIT-36 2016?

  Opublikowano:20 lipca 2017

  W 2016 roku zmienią się nieco formularze popularnych druków PIT, jednak zmiany będą się głównie […]

 • Druki pit – aktualne od 1 stycznia 2015 roku

  Opublikowano:20 lipca 2017

  W jednym z najnowszych Dzienników Ustaw, z 28 listopada bieżącego roku pojawiły się publikacje

 • Zalety rozliczania ryczałtowego

  Opublikowano:20 lipca 2017

  Nie każdy podatnik, uzyskujący przychody bez pośrednictwa płatnika, może rozliczać się w formie rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), choć wielu przedsiębiorców zapewne by chciało.