Załącznik PIT/B dla przychodów z PIT-36

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

PIT-36 to popularny druk dla osób rozliczających się bez pośrednictwa płatnika, których należy tutaj rozumieć jako przedsiębiorców. Ci z nich, którzy w roku 2016 rozliczają się na zasadach ogólnych (stawka 18%-32%) lub też według stawki podatku liniowego (19%) wypełniają także załącznik PIT/B. Druk ten nie dotyczy ryczałtowców, rozliczających PIT-28.

PIT/B nigdy nie jest składany oddzielnie, jako niezależny druk – podatnik winien go wypełnić i dodać do składanego zeznania PIT-36 lub PIT-36L. Może też zdarzyć się tak, że przez nieuwagę podatnik pominie dodanie PIT/B, co wiązać się będzie z korygowaniem składanego zeznania.

Rozliczamy PIT/B 2016

Jeśli PIT/B wypełnia oboje małżonków, każde z nich składa go odrębnie, nawet gdy zeznanie podatkowe wypełniali razem. Zarówno mąż, jak i żona, składają deklarację samodzielnie na własne imię oraz nazwisko. W przypadku, gdy tylko jeden z nich jest prowadzi działalność lub jest wspólnikiem w danej spółce, PIT/B wypełnia tylko i wyłącznie ta właśnie osoba. W przypadku, gdy małżonkowie są współwłaścicielami – rozliczają oddzielne PIT/B, też dla łącznego zeznania.

W druku PIT/B istotna jest część D, w której wykazywana jest łączna wartość przychodów, kosztów i dochodów. Wypełniania jest tylko na jednym załączniku, nawet jeśli dany podatnik składa ich większą liczbę. W tej części druku podawane są takie informacje jak: dane prowadzonej indywidualnie działalności, dane spółki cywilnej bądź osobowej oraz wartości przychodów i kosztów z prowadzonej działalności.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY