Składki ZUS w 2019 roku

Opublikowano: 7 stycznia 2019 zus

Corocznie odbywa się spotkanie Rady Ministrów, celem ustalenia wysokości średniego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, na podstawie którego następnie obliczana jest wysokość składek, które uiszczać będą przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W sierpniu 2018 roku Rada Ministrów ustaliła, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wynosi 4765 zł, a zatem o 322 zł więcej niż w roku poprzednim.

Wysokość składek w 2019 roku

W związku z podwyższeniem tego średniego wynagrodzenia, zmianie uległy wysokości składek ZUS, a poszczególne z nich od stycznia 2019 wynoszą:

  • składka emerytalna 558,08 zł,
  • składka rentowa 228,72 zł,
  • składka chorobowa 70,05 zł (składka nieoobowiązkowa dla przedsiębiorców),
  • składka wypadkowa 47,75 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 70,05 zł.

Dodatkową składką, którą należy opłacać comiesięcznie w trakcie prowadzenia działalności jest składka zdrowotna, która w 2018 roku wynosiła około 320 zł, a w roku bieżącym z pewnością ulegnie ona zmianie. Można przypuszczać, iż jej wysokość sięgać będzie powyżej 340 zł.

Przedsiębiorcy w związku ze stale rosnącym prognozowanym średnim miesięcznym zyskiem, opłacając uzależnione od niego składki ZUS w roku 2019 opłacać będą o około 90-100 zł miesięcznie więcej, co daje łączną wartość około 1300 zł na miesiąc.

Pamiętaj o terminie opłacenia składki!

Warto pamiętać o opłacaniu swoich składek w terminie. Jednostki budżetowe i samorządowe zobowiązane są do 5-tego dnia miesiąca opłacić należne składki oraz złożyć niezbędną deklarację. Do 10 dnia miesiąca opłaty dokonać muszą osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie indywidualnie, natomiast do 15 dnia miesiąca czas mają pozostali płatnicy, którzy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY