PIT-39 i załącznik PIT/ZG

Opublikowano: 20 lipca 2017 img23423 (1)

W przypadku PIT-39 załącznik PIT/ZG służy do rozliczania przychodów uzyskiwanych ze źródeł położonych poza granicami kraju. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zyskania przychodu z różnych źródeł, w różnych krajach, dla każdego zobowiązani będziemy do sporządzenia oddzielnego PIT/ZG. W każdym z załączników można ująć przychody z różnych źródeł, np. wynagrodzenia za pracę, prowadzonej działalności gospodarczej czy praw autorskich. Istotne jest natomiast, że jeden druk przeznaczamy dla jednego konkretnego państwa. PIT/ZG składany jest oddzielnie także w przypadku, gdy rozliczenie realizowane jest wspólnie z mężem lub żoną.

Należy pamiętać, że rozliczając swój podatek przez PIT-39, nie ma potrzeby deklarowania dochodów od niego zwolnionych. Nie mają bowiem one wpływu na podwyższenie progu skali podatkowej, co jest równoznaczne z tym, że nie mają znaczenia przy rozliczaniu podatku w Rzeczypospolitej.

W PIT-39 podatnicy mogą zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia, którą opisywaliśmy na naszej stronie, w zakładce PIT-39 2016, w osobnym artykule. Metoda ta ma zastosowanie w przypadku państw, które stosują się do umowy o podwójnym opodatkowaniu. Odliczaną kwotą jest kwota podatku dochodowego, zapłaconego za granicą, przy czym odliczenie takie nie może przekroczyć części podatku obliczonego przez dokonaniem odliczenia, która w odpowiednich proporcjach przypada na dochód zagraniczny.

Wybór metody a stawka podatku PIT-39 2016

Każda z metod ma zastosowanie do poszczególnych źródeł przychodów, co przekuwa się na to, z jakiego faktycznie źródła powstanie dochód oraz podatek, jaki zapłacimy w kraju. Stawka podatku może wzrosnąć np. w wyniku zastosowania metody zwolnienia z progresją przy dochodach uzyskiwanych z zagranicy. W przypadku polskich źródeł dochodu stawka może wzrosnąć nawet do 32%.

Decydując się na metodę zwolnienia z progresją może zdarzyć się tak, że podatnik zapłaci w Polsce częściowo dodatkowy podatek, pomimo jego opłacenia poza granicami kraju. W takim przypadku może on jednak zastosować ulgę abolicyjną, która pomaga zniwelować negatywne efekty podwójnego opodatkowania.

Zwrot podatku zagranicznego, o jaki się ubiegamy, rozliczamy w Polsce – w przypadku gdy wykazany był w zeznaniu za rok podatkowy i przyczynił się do obniżenia wcześniejszego zobowiązania podatkowego. Należy także przygotować się do korekty zeznania, na wypadek uzyskania zwrotu podatku.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY