PIT-28 i ulga abolicyjna

Opublikowano: 20 lipca 2017 img009 (1)

Ulga abolicyjna (zwana także „ulgą na powrót”) przysługuje tym z podatników, którzy pracowali na terenie kraju, co do którego może być stosowana umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku. A zatem rozliczają te osoby, które w zeszłym, 2015 roku pracowały poza granicami Polski i zechcą obniżyć stawkę podatku PIT w roku 2016.

Kto jest adresatem ulgi abolicyjnej?

Ulga przewidziana została z myślą o obywatelach polskich, którzy uzyskują przychody poza granicami naszego kraju ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku wszystkich tych przychodów warunkiem jest stosowanie przy rozliczeniu metody odliczenia proporcjonalnego. Polega ona na odliczaniu podatku zapłaconego za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych.

Oczywiście istnieją także przypadki, w których niemożliwe jest korzystanie z ulgi abolicyjnej. Dzieje się tak w przypadku osób, które uzyskiwały dochody w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (czyli tzw. raje podatkowe) oraz w przypadku gdy kraj, w którym dany podatnik uzyskiwał przychód ma podpisane z Polską umowy o zastosowaniu rozliczeniowej metody wyłączenia z progresją.

Limity ulgi abolicyjnej

W toku rozliczenia odliczana jest tak naprawdę kwota będąca różnicą pomiędzy podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Odliczenie dokonywane jest od podatku wcześniej pomniejszonego o składki zdrowotne.

Dokumenty i załączniki 2016

Przystępując do rozliczenia PIT-28 i ulgi abolicyjnej, do właściwego druk załączamy kolejno pomniejsze druczki PIT/O oraz PIT/ZG. Warto pamiętać także o tym, że podatnik przez pięć kolejnych lat od momentu złożenia zeznania winien posiadać dokumenty na to, że płacił podatek za granicą. Nie ma potrzeby dołączania ich do zeznania, jednak lepiej zadbać o to, by właściwie je przechować.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY