Nowe przepisy odnośnie pełnomocnictwa w 2015 roku

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

Z początkiem nowe roku 2015-go zmieniają się przepisy odnośnie pełnomocnictwa do składania podpisów pod deklaracjami. Dotyczy to jednak tych deklaracji, ktore przesyłane są do urzędów skarbowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmieni się także wzór zawiadomienia o odwołaniu udzielonego wcześniej pełnomocnictwa.

Wydane przez Ministra Finansów Rozporządzenie pochodzi z dnia 15 grudnia bieżącego roku (zapisane w Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod pozycją 1847) szczegółowo określa w jaki sposób pełnomocnictwo dla środków elektronicznych winno wyglądać. Dotyczy to wzorów UPL-1 i wzorów odwołania pełnomocnictwa OPL-1.

W przypadku, gdy podatnik rozlicza VAT od świadczonych usług o charakterze telekomunikacyjnym lub elektronicznym, możliwe jest wskazanie na podmiot zagraniczny, przez podanie jego numeru identyfikacyjnego. I jednocześnie podmioty te zobowiązane są do składania zeznań VAT tylko w formie elektronicznej, co pociąga za sobą możliwość stanowienia i odwoływania pełnomocników za pomocą środków komunikacji cyfrowej. O takiej formie stanowią bowiem przepisy art. 133 u 1,2 oraz 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie nieaktulany jest już dotychczasowy przepis Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 grudnia 2011 roku, odnośnie wzoru pełnomocnictwa do deklaracji elektronicznych. Przepis ten dotyczył także formy odwoływania pełnomocnictwa.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY