Kilka ważnych informacji o nowym systemie elektronicznym dla PIT i CIT

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

W marcu przyszłego roku będzie można korzystać z usługi systemu wstępnie wypełnianych zeznań PIT (z angielskiego pre-filled tax return, w skrócie PFR). Aby jednak system działał poprawnie niezbędne jest dokonanie odpowiedniej regulacji odnośnie przepisów składania formularzy takich jak PIT czy CIT. Przepisy o gromadzeniu danych potrzebnych do prawidłowego działania i funkcjonowania PFR wejdą w życie z początkiem nowego roku 2015. Przepisy te obejmą podatek płacony z bieżącego roku 2014.

System funkcjonował będzie na podstawie danych, które zawarte zostały w imiennych informacjach o dochodach od osób fizycznych. Informacje takie pochodzić będą od płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także od podmiotów, które płatnikiem w tym przypadku nie są.

Już w marcu 2015 roku usługa będzie dostępna dla podatników składających formularz PIT-37. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje PFR będzie trzeba pobrać odpowiednie pliki ze strony Portalu Podatkowego, prowadzonego przez Ministerstwo Finansów (pod adresem: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Do wdrożenia i prawidłowego działania systemu potrzebne są jednak czas i przede wszystkim unormowane w tej kwestii przepisy. Z pewnością zmniejszy się liczba papierków przesyłanych do Urzędów Skarbowych, a formuła dla druków takich jak PIT-4R, PIT-8AR (deklaracje), PIT-8C, PIT-11, PIT-F, PIT-R, IFT-1, IFT-3, PIT-40 (informacje) czy wreszcie CIT-8 (zeznanie) zostanie znacznie ujednolicona. Do wszystkich tych druków odnosić się będzie Ordynacja podatkowa. Dodatkowo każde z nich, przesyłane w formie cyfrowej, będzie opatrywane podpisem elektronicznym. Będzie on ważny na podstawie specjalnego certyfikatu, na mocy wpisu w ustawie.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY