Jak zmieniają się przepisy VAT w 2016 roku?

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

Nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług roku zaprowadziła szereg zmian, w tym także takich, które zainteresują VAT-wców. Z początkiem roku 2016 wejdą one w życie, dlatego już teraz warto wiedzieć co czeka nas w niedalekiej przyszłości.

W 2016 roku przepisy odnoszące się co do zasad obliczania kwoty naliczonego podatku w stosunku do zakupu towarów i usług przeznaczanych na cele prowadzonej działalności zmienią się częściowo i zostaną doprecyzowane. Po pierwsze zniknie 8%-owa stawka na dostawy sprzętu przeciwpożarowego. Innymi metodami będzie także ustalana kwota podatku naliczanego przy okazji zakupu nieruchomości oraz jej wytworzenia, przeznaczana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub każdym innym celu. Co ważne, odliczanie przysługuje tylko w części. Występują jednak różne szkoły interpretacji przepisów, szczególnie w kwestii podatku naliczonego, wynikającego z ponoszonych wydatków na czynności objęte podatkiem, lub nim nie objęte. Przepisy są dla wielu podatników wciąż niezrozumiałe, dlatego ustawodawca zadecydował o ich uściśleniu, uzupełniając je o niezbędną wykładnię. I tak dzięki temu określone zostaną zasady dokonywania odliczeń częściowych w sytuacjach, gdy podatnik dokona np. zakupów, które przeznaczone będą na cele prowadzonej przez niego działalności lub inne cele, niż ta działalność. Najistotniejsze w tej sprawie będą przepisy art. 86 ust.2a do 2h ustawy o VAT, gdzie mowa jest o proporcjach, przy pomocy których naliczany będzie podatek. Pojawia się także termin prewspółczynnika, istotnego elementu naszych obliczeń. Przepisy o prewspółczynniku stosuje się jednak w konkretnych przypadkach, kiedy spełnione zostają nastepujące przesłanki:

  • zakupiono towar lub usługę, które będą w przyszłości wykorzystywane w celu prowadzonej działalności lub poza nią
  • zakupiono towar lub usługę, które w przyszłości podatnik wykorzysta we własnym, indywidualnym celu – podlegają one jendoczesnie podatkowi jako dostawa towarów lub usług świadczonych nieodpłatnie
  • nie można przyporządkować nabytych towarów bądź usług tylko i wyłącznie pod cele działalności gospodarczej
  • zakupione towary lub uslugi nie mogą zostać wykorzystane w celu nieodpłatnego użycia pojazdów samochodowych w żadnym innym celu, niż działalność gospodarcza (a zatem nie podlegają opodatkowaniu w myśl art. 8 ust. 5 ustawy o VAT)
Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY