Jak wypełnić PIT 28 w 2015 roku za 2014 rok podatkowy

Opublikowano: 20 lipca 2017 img1 (1)

PIT-28 jest zeznaniem podatkowym, składanym przez osoby prowadzące własny biznes, w którym przychod objęty rozliczany jest na zasadzie ryczałtu oraz osoby najmujące, dzierżawiące, podnajmujące i poddzierżawiące. Wypełniony druk składamy wcześniej, bo już 31 stycznia roku następującego po podatkowym. W roku 2015 będzie to wyjątkowo dzień 2 lutego.

PIT 28 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

Przystępując do rozliczenia zeznania warto rzucić okiem na rubryki i zapoznać sięz drukiem.W rubryce [1] osoby, które rozliczają się z dzierżawy i umów podobnych (bez działalności gospodarczej) muszą wpisać PESEL. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie zapomnij o wpisaniu numeru NIP, to ważne!

W tej części musimy także wpisać rok, z którego rozliczamy się z podatku.
W części A podajemy podstawowe dane o miejscu, w którym składamy zeznanie. W polu [5] należy podać pełną nazwę naszego urzędu skarbowego, zgodnego z miejscem naszego zamieszkania (jeśli po nowym roku zmieniliśmy miejsce zamieszkania, pamiętajmy – urząd właściwy dla miejsca stałego pobytu do ostatniego dnia rozliczanego roku podatkowego). W przypadku aktualizacji danych co do miejsca zamieszkania korzystamy z druku ZAP-3. Pamiętajmy, że zawsze urzędem właściwym jest ten, do którego przynależymy ze względu miejsca zamieszkania.
W tej części musimy się też określić co do celu składanegodruku – czy jest to właściwe zeznanie, czy też korekta.
W części B podajemy swoje dane identyfikacyjne i wskazujemy nasz adres zamieszkania.Ten etap jest naprawdę prosty, wystarczy tylko wpisać podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia itd.

Podliczamy kwoty!

Część C to miejsce, w którym wykazujemy przychody objęte ryczałtem. Dla tych z podatników, którzy rozliczają się z najmu stawką jest 8,5%.Dotyczy ona wszystkich tych osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wówczas także musimy w pozycji [15] wpisać kwotę uzyskanego w taki sposób przychodu, a wartość taką przepisujemy także do pozycji [34] na druku PIT-28.
W kolejnych rubrykach borykać się będziemy z określeniem udziału procentowego. Generalnie należy pamiętać o tym, ze dokonuje się tego poprzez podzial na przychody objęte szczegółowymi stawkami. W pozycjach od [50] aż do [61] istotne jest obliczenie udziału procentowego kwot przychodów.

Odliczenia od przychodów

Odliczenia od przychodów dokonywane są w kolejnej części D. To tutaj możemy odliczyć wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne [63] a także wykazać wartość składek płaconych na ubezpieczenie poza granicami kraju [64].
Odliczenia od przychodów, jakie zawarte zostały na druku PIT/O są wykazywane łącznie w pozycji [65]. Dotyczy to wszelkich darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, wydatków rehabilitacyjnych oraz poniesionych z tytułu korzystania z Internetu.
W części D.2 musimy jeszcze wykazać poniesione wydatki mieszkaniowe, własciwe kwoty możemy przepisać z załącznika PIT/D.
Wreszcie wpisujemy przychód w pozycji [72], po wcześniejszym odliczeniu elementów wymienionych powyżej.
Następny etap wypełniania PIT-28 to obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodu, do czego służy część E formularza. Obliczenia tego dokunejmy wypełniając rubrykę [75].
Pamiętajmy, że obliczona przez nas kwota nie może przekroczyć przychodu, jaki wykazaliśmy wcześniej w pozycji [38].
Dochodzimy wreszcie do sedna sprawy, ponieważ część następna to miejsce, w którym obliczymy ostateczną kwotę podatku. W części F wykazujemy podstawę opodatkowania, która przemnożona przez stawkę daje właśnie obraz tego, jak kształtuje się nasz podatek.

Przychód poglegający opodatkowaniu dotyczy osób wynajmujących, i wpisywany jest w pozycji [82].
W pozycji [90] obliczany jest ryczałt według obowiązującej stawki właściwej. Jedyne, co piwniśmy zrobić to przemnożyć podstawę podatkowania poszczególnymi stawkami i wpisać kwoty do odpowiedniej rubryki.

Odliczenia składki zdrowotnej

Odliczenia składki zdrowotnej dokonujemy w części H, w pozycji [99]. Ci, którzy płacą składkę obowiązkową za ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju – wypełniają pole [100].

W części I obliczamy należny podatek zryczałtowany. Jaki jest najprostszy sposób na to? Przede wszystkim należy kwotę z [98] pomniejszyć o odliczenia wykazane w pozycjach [99], [101] oraz [103]. Kwotę, którą ostatecznie uzyskamy zaokrąglamy do pełnej sumy w pozycji [105].
O istocie druku stanowi także część K, w której podatnik oblicza kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie dowiem się jaka jest wysokość kwoty albo do zapłaty, albo do zwrotu.
W polu [109] należy wpisać sumę ryczałtu wpłaconego za okres od stycznia do listopada. Ustalona kwota musi zostać następnie pomniejszona o sumę dwoch kwot, które wpisaliśmy w pozycjach [105] i [107]. O tym, czy będziemy musieli dokonać doplaty decyduje wyniki w [111], jeśli tam wpisaliśmy ‚0’. W przypadku odwrotnym ‚0’ wpisywane jest na pozycji [110].
Z zapłatą możemy zwlekać najpóźniej do dnia 31 stycznia, przy czym pamiętajmy, że termin dopłaty nie zależy od daty faktycznego złożenia zeznania rocznego. Na jej zwrot możemy oczekiwać w okresie do 3 miesięcy od momentu, w którym zeznanie złożyliśmy.
W części L wykazujemy kwoty ryczałtu od przychodow ewidencjonowanych w danym miesiącu czy kwartale. Istotne tutaj są pozycje od [112] do [124], gdzie musimy wpisać kwoty obliczonych i wykazanych przychodów na konkretny miesiąc.

Jak odpisać 1% podatku dochodowego

Nie zapomnij odpisać, nie zapomnij podpisać… Na etapie części M mamy możliwość odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji posiadajacej status OPP (Organizacje Pożytku Publicznego).
W części N możemy podać dane uzupełniające o podatniku, takie jak numer telefonu czy e-mail. Pozycja [127] służy do podania danych szczegółowych przy przekazywaniu 1% podatku.
Wszelkie informacje o załącznikach i drukach dodatkowych zapisujemy w części O.
Oczywiście pod zeznaniem składamy własny podpis aby miało ono moc i było ważne. To jednak nie powinno nam sprawić trudności. Służy do tego pole [139]. Jeśli reprezentuje nas pełnomocnik – złoży on podpis w polu [140].
Druki PIT-28 na rok 2015 znajdziesz na podstronie PIT-28

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY
 • Możliwość przekazania 1% podatku w Twój e-PIT

  Opublikowano:8 stycznia 2019

  Ministerstwo Finansów rozwiało wszelkie wątpliwości odnośnie możliwości przekazania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego w […]

 • Koniec wypełnianie PITów?

  Opublikowano:7 stycznia 2019

  Od stycznia 2019 roku wchodzi w życie rewolucja dotycząca składania rozliczeń podatkowych, zwłaszcza dla wszystkich, […]

 • Składki ZUS w 2019 roku

  Opublikowano:7 stycznia 2019

  Corocznie odbywa się spotkanie Rady Ministrów, celem ustalenia wysokości średniego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, na podstawie […]

 • Program PIT dla Macintosh i Linux

  Opublikowano:8 stycznia 2018

  W sieci znajduje się wiele programów do PIT, które obsługują wszystkie potrzebne druki PIT na […]

 • Jak wypełnić PIT-28 za 2017 rok?

  Opublikowano:4 stycznia 2018

  Okres od 1 do 31 stycznia 2018 roku to czas na rozliczenie PIT-28 za 2017 […]