Do końca okresu rozliczeniowego zostało niewiele czasu- Rozlicz się już dziś!

Opublikowano: 16 kwietnia 2019 koniec

Kwiecień jest miesiącem, w którym zdecydowanie rośnie aktywność podatników, związana ze składaniem wniosków rozliczeniowych. Dla wielu obowiązek wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji nie jest przyjemnością, dlatego też często zdarza się, że dokonujemy tego dopiero w ostatnie dni okresu rozliczeniowego.

Termin na rozliczenie mija!

Każdy podatnik obowiązkowo musi pamiętać, że zobowiązany jest do rozliczenia i opodatkowania swoich przychodów maksymalnie do dnia 30 kwietnia, który jest ustawowo zatwierdzoną datą na składanie druków PIT. W przypadku, gdy 30 kwietnia wypada w dzień nieroboczy, jak sobota czy niedziela podatnicy mogą złożyć wnioski najpóźniej następnego dnia roboczego, następującego po 30 kwietnia.

Jak się rozliczyć?

Do tej pory podatnicy zobowiązani byli do uzupełnienia swoich druków PIT samodzielnie oraz złożenia wypełnionej deklaracji podatkowej. Aby tego dokonać mogli korzystać ze standardowej formy rozliczenia na papierowym druku lub za pomocą programów do PIT, dzięki którym można wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem internetu.

Aktualnie, od tego roku podatnicy mają możliwość skorzystania także z nowo wprowadzonej usługi Twój e-PIT, przeznaczonej dla użytkowników PIT-37 oraz PIT-38, która polega na zalogowaniu się do utworzonego systemu podatkowego, gdzie znajdować się będzie uzupełniony już wniosek.

Twój e-PIT

Wprowadzona nowelizacja polega na wypełnianiu przez urząd skarbowy druków PIT na podstawie otrzymanych od pracodawców informacji o wysokości uzyskanych dochodów przez podatnika. Dodatkowo w deklaracjach znajdują się dane podatnika i informacje, które zostały zgromadzone przez urząd skarbowy przez lata ubiegłe, w trakcie których dokonywaliśmy rozliczeń.

Logowanie

Aby móc zalogować się do elektronicznego druku, przygotowanego za podatników należy skorzystać z danych do logowania do profilu zaufanego podatnika.

Jeżeli nie założyliśmy takiego profilu, możemy to zrobić w prosty sposób lub wykorzystać to tego celu dane, które również umożliwiają zalogowanie, takie jak numer PESEL, czy też NIP lub data urodzenia, do tego kwotę osiągniętego przychodu w zeszłym roku, który został wykazany na deklaracji za 2017 rok oraz kwotę zawartą na druku PIT-11, który pracownicy otrzymują od pracodawcy.

Możliwe opcje programu Twój e-PIT

Podatnicy po zalogowaniu się mają możliwość wprowadzania zmian w swoich personalnych danych, w przypadku gdy uległy one zmianie, dzięki czemu nie jest już wymagane dodatkowe składanie dokumentów w urzędzie skarbowym, aby je uaktualnić.

Po obejrzeniu swojego zeznania podatkowego możemy je zatwierdzić, aby wysłać je do urzędu skarbowego we wcześniejszym terminie. Po wysłaniu deklaracji podatkowej poprzez internet podatnicy otrzymują do pobrania urzędowe poświadczenie odbioru, będące potwierdzeniem złożenia wniosku. W przypadku braku akceptacji druku PIT przez podatnika zostanie on wysłany automatycznie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Jest to opcja, dzięki której żaden podatnik nie będzie musiał się martwić o nieterminowe złożenie druku oraz związanych z tym konsekwencji.

W trakcie sprawdzania uzupełnionego już wniosku e-PIT podatnicy mają możliwość dodania ulg, które mogły nie zostać uwzględnione. Ważne jest przede wszystkim, aby zwrócić uwagę na ulgę prorodzinną, jak również ulgi, które każdego roku są w innym stopniu wykorzystywane, takie jak krwiodawstwo, darowizny na kult religijny, wydatki na cele rehabilitacyjne, czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Dodatkowo dzięki zalogowaniu do usługi Twój e-PIT będziemy mogli uzupełnić rubryki związane z przekazaniem jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdzie zdecydujemy na jaki cel ma zostać przeznaczona przekazana przez nas kwota.

Często dla podatników ważną opcją w trakcie wypełniania deklaracji podatkowej jest skorzystanie z opcji rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub w sposób łączny z małżonkiem, który jest szczególnie korzystny dla par, w których jedno z małżonków zarabia stosunkowo więcej niż drugie, dzięki czemu udaje się między innymi uniknąć opłacania wyższego podatku, w związku z przekroczeniem limitu zarobków, które opodatkowane są już wyższą stawką procentową, poprzez rozdzielenie wspólnych zarobków po równo na oboje małżonków.

Podatnicy mogą również zrezygnować z przygotowanego przez urząd druku PIT poprzez odrzucenie go, celem wypełnienia go samodzielnie. Jeśli tego nie dokonamy, a złożymy dodatkowy wniosek urząd uwzględni ten złożony bezpośrednio przez podatnika.

Rozliczenie tradycyjne

Podatnicy mogą w dalszym ciągu korzystać z darmowych programów do PIT, gdzie wypełniają wszystkie pola sami, a następnie wysyłają swoje zeznanie podatkowe przez internet lub korzystając z papierowego druku, który wypełniany jest ręcznie, a następnie należy złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać na adres urzędu za pośrednictwem placówki pocztowej.

W przypadku składania formularza własnoręcznie wypełnionego należy pamiętać o konieczności dokonania wszelkich obliczeń samodzielnie, co wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu. Programy do PIT oraz usługa Twój e-PIT same wykonują wszelkie obliczenia automatycznie, co wyklucza możliwość pomyłki.

Kto może skorzystać z elektronicznej formy PIT?

Udostępniony system podatkowy przez Ministerstwo Finansów w tym roku umożliwia skorzystanie jedynie użytkownikom najbardziej popularnych druków PIT-37 oraz PIT-38, jednak w związku z dużym zainteresowaniem i sprawnym działaniem usługi planowane jest już wprowadzenie do systemu od przyszłego roku także formularzy dla przedsiębiorców: PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

Podatnicy, dla których w tym roku nie zostały wypełnione zeznania podatkowe przez urząd mogą jednak w dalszym ciągu korzystać z internetowych programów do PIT.

Warto zauważyć, że podatnicy korzystający z elektronicznej formy rozliczenia są w pierwszej kolejności obsługiwani przez urząd skarbowy, który dokona zwrotu należnego podatku maksymalnie do 45 dni po złożeniu e-PIT, natomiast użytkownicy papierowej formy  będą musieli czekać nawet do 90 dni.

 

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY