Co powinni wiedzieć o druku PIT-28 ryczałtowcy?

Opublikowano: 20 lipca 2017 HA0521 - Bedford staff and M1. A set of images  of HA staff in the Bedford office and new section of M1, north of junction 9. March 2010

Osoby, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego są zobligowane do wypełnienie druku PIT-28 na koniec roku. Druk przeznaczony jest dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą lub uzyskującą przychody w ramach zawartych umów najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze.

Zgłoszenie przez CEiDG-1

Wszystkie osoby, które w roku 2016 będą rozliczały się przy pomocy PIT-28, musiały dopełnić obowiązku zgłoszeniowego. Podatnik do 20 stycznia 2016 roku zawiadamia organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z działalności gospodarczej przez formularz CeiDG-1. W przypadku uzyskania pierwszego przychodu ma obowiązek zawiadomić do 20 dnia miesiąca następnego po tym, w którym uzyskał przychód z tytułu najmu, podnajmu itd. Oświadczenie nie jest wymagane, jeśli było składane w latach poprzednich i nie było rezygnacji z ryczałtu.

PIT-28 i termin składania

Specyficzny jest termin składania zeznania dla ryczałtowców – w przypadku PIT-28 jest to 1 lutego 2016 roku. W przypadku, gdy podatnik w trakcie roku uzyskiwał tylko taki rodzaj przychodów, które nie mogą wliczyć się w poczet ryczałtu ewidencjonowanego, będzie zmuszony do wypełnienie druku PIT-36, a za właściwy okres „ryczałtowany” PIT-28.

Ulgi i formy rozliczenia

Ryczałtowcy nie mają możliwości rozliczenia zeznania podatkowego wspólnie z małżonką czy mężem. Nie mogą tego dokonać również jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przychody opodatkowane poza ryczałtem również nie wchodzą w grę. Wyjątkiem są umowy najmu i dzierżawy oraz umów podobnych.

Ryczałtowcy nie rozliczają także kosztów uzyskania przychodów. Jednak jak w przyrodzie funkcjonuje tutaj zasada „coś za coś” – rekompensatą za taki stan rzeczy jest niższa stawka podatku oraz odliczenia składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne czy np ulga abolicyjna.

Poprzedni post
Powrót
Następny post
POPULARNE NEWSY