Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca W Sędku | WTZ | DOM SeNior wigor
Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca KRS: 0000270261 DOPISEK: DDPOS Sędek 9448
  • Miejscowość: Łagów
  • Kategoria: Inna
  • Liczba odwiedzin: 1716

Chcesz wesprzeć tego Partnera Fundacji? Rozlicz PIT i przekaż 1.5 % podatku za pomocą darmowego programu.
Pobierz program PIT Wesprzyj przelewem

Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca W Sędku | WTZ | DOM SeNior wigor

Pomagamy osobom niepełnosprawnym - które ukończyły 18 lat z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+.
W naszych strukturach działa „Warsztat Terapii Zajęciowej” oraz „Dzienny Dom Senior-WIGOR”.
Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.
Dom Senior-WIGOR, zapewnia w formie pół-stacjonarnej opiekę terapeutyczną oraz usługi opiekuńczo-socjalne, rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo – rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej. Poprzez wspólne gry, zabawy wyjazdy czy organizację imprez okolicznościowych Dom Senior-WIGOR stwarza warunki do integracji seniorów zarówno w środowisku lokalnym jak i na zewnątrz.

Udostępnij na Fb

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: DDPOS Sędek 9448
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

Oświadczenie PIT-OP dla emeryta/ rencisty

Oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% Podatku za rok podatkowy 2022 w 2023 rok-u dla osób które otrzymują z ZUS PIT-40A.

wesprzyj indywidualnie

PŁATNOŚĆ PAYU
PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
35 2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ BNP Paribas S.A.
w tytule wpisując:
DDPOS Sędek 9448

Naszą najlepszą rekomendacją jest około 7000 zadowolonych Partnerów. Sprawdź sam:

Przewiń w lewo Przewiń w Prawo
 
Kontakt
Masz Pytania?
Zadzwoń -nasi
konsultanci sa do
Twojej dyspozycji
795 795 747 Nr Telefonu